Oddanie do użytkowania obwodnicy Góry Kalwarii – kluczowe informacje i daty

Decyzja o budowie obwodnicy Góry Kalwarii była długo wyczekiwana zarówno przez mieszkańców miasta, jak i kierowców korzystających z drogi krajowej nr 50. Inwestycja ta pozwoli znacznie odciążyć ruch w samym mieście oraz poprawić komfort jazdy dla przejeżdżających. W tym artykule przedstawimy kluczowe informacje i daty dotyczące oddania obwodnicy do użytkowania.

Lokalizacja i parametry techniczne obwodnicy:

Obwodnica Góry Kalwarii położona jest na północ od miasta i stanowi fragment drogi krajowej nr 50, która łączy Warszawę z Wrocławiem przez Grójec, Kozienice, Górę Kalwarię czy Ostrów Lubelski. Obwodnica ma długość około 6 km, a szerokość jezdni wynosi 7 metrów, pozwalając na swobodne przemieszczanie się pojazdów dwukierunkowym ruchem. Na całej długości trasy znajdują się także ścieżki rowerowe oraz chodniki dla pieszych.

Koncepcja budowy obwodnicy:

Pomysł budowy obwodnicy Góry Kalwarii pojawił się już w latach dziewięćdziesiątych z powodu rosnącego ruchu samochodowego i problemów związanych z przeciążeniem miasta samochodami ciężarowymi. Przez wiele lat był to jednak projekt pozostający jedynie na papierze, aż do momentu, gdy podjęto decyzję o realizacji inwestycji.

Prace przy budowie:

Prace związane z budową obwodnicy Góry Kalwarii rozpoczęły się w 2019 roku. Ich czas trwania oszacowany został na około 3 lata. W fazie inicjalnej przeprowadzone zostały niezbędne prace przygotowawcze oraz wykonane dokumentacje geologiczno-inżynierska oraz lokalizacyjna. Następnie rozpoczęto realizację poszczególnych etapów budowy – najpierw planowano prace ziemne, potem roboty budowlane i drogowe.

Oddanie do użytkowania:

Zgodnie z pierwotnym harmonogramem, oddanie obwodnicy Góry Kalwarii miało nastąpić pod koniec 2022 roku. Niestety, pandemia COVID-19 wpłynęła na opóźnienia w pracach. Jak informują przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, obecny plan zakłada oddanie obwodnicy do użytkowania wiosną 2023 roku. Na oddanie do użytkowania czekają już nie tylko mieszkańcy Góry Kalwarii, ale i kierowcy korzystający z trasy Warszawa-Wrocław, którzy będą mogli uniknąć przeciskania się przez przeciążone miasto.W ostatnich latach Polska intensywnie inwestuje w rozwój infrastruktury drogowej, co przekłada się na znaczną poprawę jakości i bezpieczeństwa podróży. Jednym z najbardziej oczekiwanych projektów był budowa obwodnicy Góry Kalwarii. Oddanie tej drogi do użytku znacząco odciąży ruch lokalny, ale też zmniejszy czas potrzebny na dotarcie z Warszawy na południowy wschód kraju.

Kilka kluczowych informacji i dat:

– Obwodnica Góry Kalwarii ma długość około 7 km, co stanowi istotne ułatwienie dla kierowców poruszających się pną się E77, czyli popularnej „siódemki”. Obwodnica ta pozwala na ominiecie trudnego i często zakorkowanego odcinka tekstu w samym sercu miejscowości.
– Budowa obwodnicy rozpoczęła się w czerwcu 2018 roku. Wówczas to podpisano umowę z wykonawcą, firma STRABAG. Koszt inwestycji wyniósł przy tym prawie 110 milionów złotych, a pochodziły z funduszy unijnych.
– Oddanie drogi do użytku nastąpiło w sierpniu 2020 roku, co było zgodne z harmonogramem. Droga została uroczyście otwarta przez ówczesnych przedstawicieli rady miejskiej oraz władze spółek drogowych w Polsce.
– Prędkość na obwodnicy Góry Kalwarii wynosi 90 km/h,a poza nią, na drodze krajowej nr 79 będzie można rozpędzić się do 120 km/h. Dbałość ojącenciłydrogę dlaśrodowiska przejawia się także w udostępnieniu miejsca mógłteż przejazdowym dla zwierząt oraz zmniejszeniu ograniczenieprędkościprzejazdów. Ciekawostką dla miłośników motoryzacji są znaki DRO+.

Oddanie do użytkowania obwodnicy Góry Kalwarii to bez wątpienia pozytywne rozwiązanie zarówno dla lokalnych mieszkańców, jak i podróżujących dłuższymi trasami. Oprócz odciążenia ruchu w centrum miasta, obwodnica przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżowania do licznych miejscowości siódemką.

Warto również dodać, że oddanie obwodnicy Góry Kalwarii to jedno z działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Najważniejszym celem tego programu jest zwiększenie wykorzystania tras komunikacyjnych o podwyższonym standardzie oraz poprawa dostępności transportowej Polski. W dłuższej perspektywie wydarzenie to przyczyni się także do zrównoważonego rozwoju kraju, gdyż dzięki nowym możliwościom transportowym sprzyja ekonomicznemu rozwojowi regionów i tworzeniu nowych miejsc pracy.