Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:                              /WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU:                              /WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ:

Postęp robót

​​Piątek 09.11.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (23+235- 23+635, 23+420- 23+600, 23+950 - 24+080, 25+235- 25+310, łącznica 7, łącznica 9a) oraz w km DK50 (178+750-178+850, 178+850- 1789+150, 178+020-178+120) ; Ulepszenie materiału nasypowego spoiwem drogowym  w km  DK79 (22+900- 22+980, 22+980- 23+070, 23+470-23+700)

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WD-19 w km DK79 24+229, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK79 27+489, MO-2, WD-27 w km DK50 176+617, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c w km 178+105, WD-30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna -  Prace nie były wykonywane.

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK50 (178+500 - 178+700).

​​Piątek 02.11.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (25+600- 25+750, łącznica 7, łącznica 9a) oraz w km DK50 (ul. Walewicka, km 178+850-179+150) ; Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym w km DK50 (178+020- 178+100, 178+900- 179+120, 179+140- 179+192); Profilowanie drogi technologicznej wzdłuż DD34; Wzmocnienie podłoża w km DK50 (zjazd 11a, zjazd 11b, DD28a).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-19 w km DK79 24+229, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, MO-2, WD-27 w km DK50 176+617, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c w km 178+105, WD-30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna -  Prace nie były wykonywane.

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK79 (26+180 - 26+280).

​​Piątek 26.10.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (23+000- 23+200, 23+240 -23+365, 23+420- 23+600, 24+850- 25+120, 25+600- 25+750) oraz w km DK50 (ul. Walewicka, km 177+650 - 177+750, 178+120-178+140, 178+560- 178+720, 178+700 -179+150, 179+150 - 179+200, łącznica 11) ; Wykonanie nasypu przeciążeniowego w km DK50 (178+820-178+840, 178+310 -178+330); Wykonanie wykopu w km DK50 ( zbiornik 36) oraz w km DK79 (25+120-25+150); Wzmocnienie podłoża w km DK79 (DD32, DD30, DD24, Łącznica 7 i 9a); Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym w km DK79 (22+980- 23+200, 23+950- 24+200, 24+550-25+850, 25+235- 25+490, 25+555 -25+850); Profilowanie warstwy mrozoochronnej w km DK79 (26+350 - 27+000).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WD-19 w km DK79 24+229, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK79 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c w km 178+105, WD-30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna -  Posadowienie fundamentów pod słupy oświetleniowe (Łącznica 9,10).

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK50 (177+800 - 178+200), Prace wykończeniowe na kanale technologicznym w km DK79 (23+400-27+150)

​Piątek 19.10.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (23+000-23+200, 23+185 -23+195, 23+230 -23+250, 23+400- 23+420, 24+000- 24+210, 24+244- 24+265, 24+265-24+600, 24+850- 25+120, 25+235- 25+280, łącznica 2a) oraz w km DK50 (ul. Walewicka, km 176+650 -176+950, 177+650 - 177+700, 178+700- 178+850, 178+850 -179+150, łącznica 11) ; Rozbiórka nasypu przeciążeniowego w km DK50 (178+260-178+270, 178+300, 178+310); Wykonanie nasypu przeciążeniowego w km DK50 (177+820-177+830, 177+785 -177+795); Stabilizacja podłoża cementem strona L i strona P w km DK50 (176+100 -176+650); Ulepszenie Materiału piasek + cement w km DK 50 (km 178+560 -178+720, 178+800- 179+120, 179+150-179+191, ul. Walewicka, łącznica nr 10); Wykonanie okładziny zbbiorników retencyjno-infiltracyjnych ZB 30 oraz ZB 28w km DK79 (26+800); 

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WD-19 w km DK79 24+229, PP20, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK79 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c w km 178+105, WD-30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna -  Wykop pod kabel oświeteleniowy oraz układanie kabla YAKY 4x35 + ZnFe 25x4 (łącznica 9,10); Montaż fundamentów  w km DK79 (26+850-27+100), Kolizja energetyczna, zasilenie placu budowy złącze i słup energetyczny, Wykop pod układanie kabli oświetleniowych YAKY 4x35+FeZn 25x4, układanie kabla YAKY 4x50 (Węzeł stadion) ; Zagęszczenie fundamentów w km DK79 (26+850-27+300),  

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK50 (177+800 - 178+200), Prace wykończeniowe na kanale technologicznym w km DK79 (23+400-27+150).

​​​​Piątek 12.10.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (23+000 -23+200, 23+225 -23+365, 24+190- 24+210, 25+235- 25+280) oraz w km DK50 (ul. Walewicka, km 177+650 - 178+700, 178+020-178+100, 178+560 -178+720, 178+850 -179+150) ; Wykonanie wzmocnienia nasypu wkładką geosyntetyczną  w km DK79 (23+400 - 23+600, 25+270- 25+500); Wykonanie warstwy mrozoochronnej w km DK79 (26+450- 26+350, 26+600 - 26+800); Odhumusowanie terenu ( 179+200- 179+350, ZB-36 , DD38); Ulepszenie materiału piasek - cement w km DK79 (178+880- 179+115); Ulepszenie warstwy nasypu glina + terramix  w km DK79 (23+000 - 23+ 170, 23+ 170 - 23+200).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WD-19 w km DK79 24+229, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK79 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna -  Uporządkowanie placu budowy w km 26+600- 27+100; montaż fundamentów pod latarnie w km 26+600 - 27+300; Układanie kabla YAKY 4x35 + ZnFe 25x4 w km DK79 (27+100 - 27+300).

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK50 (177+800 - 178+200) oraz  w km DK79 (24+100 - 24+400).

Piątek 05.10.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (23+000 -23+200, 23+225 -23+365, 24+190- 24+210, 25+235- 25+280) oraz w km DK50 (ul. Walewicka, km 177+650 - 178+700, 178+020-178+100, 178+560 -178+720, 178+850 -179+15) ; Wykonanie wzmocnienia nasypu wkładką geosyntetyczną  w km DK79 (23+400 - 23+600, 25+270- 25+500); Wykonanie warstwy mrozoochronnej w km DK79 (26+450- 26+350, 26+600 - 26+800); Odhumusowanie terenu ( 179+200- 179+350, ZB-36 , DD38); Ulepszenie materiału piasek - cement w km DK79 (178+880- 179+115); Ulepszenie warstwy nasypu glina + terramix  w km DK79 (23+000 - 23+ 170, 23+ 170 - 23+200).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WD-19 w km DK79 24+229, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK79 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna -  Układanie kabla YAKY 4x35 oraz układanie FeZN 25x4  w km DK79 (26+600 - 27+100); układanie kabli rondo południowe oraz demontaż kolizji słupa rondo południowe (Rondo stadion).

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK79 (24+200 - 25+000).

​​Piątek 28.09.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (23+000 -23+180, 23+220 -23+365, 24+250- 24+650, 24+850- 25+120, 25+235 - 25+270, 25+270 - 25+500, 25+700 - 25+750, 26+320 - 26+780, 26+800 - 27+200, ul. Wiejska) oraz w km DK50 (ul. Walewicka, km 177+650 - 177+700, 177+700 - 178+020, 178+020-178+120, 178+560 -178+750, 179+150 -179+200) ; Wykonanie nasypu przeciążeniowego  w km DK50 (177+945-177+910); Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym w km DK79 (25+300 - 25+480)

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, MO-1, WD-19 w km DK79 24+229, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK79 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna - Montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe w km DK79 (26+600 -27+100)

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK79, DK50 (ul. Akacjowa, 24+300-25+200, 25+500-25+700, ul. Wiejska).

​​Piątek 21.09.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (23+000 -23+180, 23+220 -23+365, 24+250- 24+650, 24+850- 25+120, 25+235 - 25+270, 25+270 - 25+500, 25+700 - 25+750, 26+320 - 26+780, 26+800 - 27+200, ul. Wiejska) oraz w km DK50 (ul. Walewicka, km 177+650 - 177+700, 178+560 -178+750, 178+875 -179+120) ; wykonanie nasypu przeciążeniowego  w km DK50 (178+500-178+535); Wykonanie podbudowy ( ul. Leśna ).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-17 w km 23+381, WD-19 w km DK79 24+229, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Wykop pod kabel i fundament słupów, układanie FeZN 25x4, układanie kabla YAKY 4x35, montaż fundamentów słupów ( węzeł Stadion - rondo południowe); wykop pod kabel i fundament słupów oraz układanie FeZN 25x4 + YAKY 4x35 w km DK79 26+600-27+100. 

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK79, DK50 (ul. Akacjowa, 24+300-25+200, Węzeł Stadion).

Piątek 14.09.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (23+000 -23+180, 24+850- 25+120, 25+235 - 25+270, 26+400 - 26+800, 27+500- 27+750) oraz w km DK50 (ul. Walewicka, km 177+700 - 178+220, 178+560 -178+700) ;  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK50 ( 177+320- 177+400) ; Odhumusowanie terenu pod plac składowy w km DK50 ( Węzeł Stadion) ; wykonanie nasypu przeciążeniowego  w km DK50 (178+500-178+535); Wykonanie zbrojenia nasypu drogowego wkładką geosyntetyczną w km DK50 (ul. Walewicka); Rozbiórka nawiewierzchni w km DK79 (ul. Akacjowa) ; Ulepszona warstwa nasypu w km DK79 (ul. Wiejska , 26+600- 26+800)

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-17 w km 23+381, WD-19 w km DK79 24+229, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607,  WD30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna - Układanie kabla zasilającego pod słupy oświetleniowe , montaż postumentów pod słupy oświetleniowe, układanie FeZN 25x4 w km DK50 177+800, wykop pod kabel i fundamenty słupów oraz układanie FeZN 25x4 na Węźle Stadion. 

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK79 (24+500- 25+200).

​​Piątek 07.09.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (23+000 -23+180, 24+850- 25+120, 25+235 - 25+270, 26+400 - 26+800, 27+500- 27+750) oraz w km DK50 (ul. Walewicka, km 177+700 - 178+220, 178+560 -178+700) ;  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK50 ( 177+320- 177+400) ; Wykonanie nasypu przeciążeniowego w km DK50 ( 178+400- 178+500, 178+500 - 178+535); Profilowanie nasypu przeciążeniowego w km DK50 ( 178+400 - 178+500).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, MO-1, WD-19 w km DK79 24+229, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, MO-2 w km DK50 176+128 - 176+338, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607,  WD30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone.

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK79 (24+900- 25+200).

​​Piątek 31.08.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (23+000 -23+180, 24+250- 24+650, 24+850- 25+120, 25+620 - 25+750, 26+400 - 26+780, 27+300- 27+750 ul. Wiejska) oraz w km DK50 (ul. Walewicka, km 177+650 - 178+100, 178+850 -179+150) ;  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK50 ( 177+320- 177+400) ; Wykonanie nasypu przeciążeniowego w km DK50 ( 178+440- 178+490); Ulepszenie warstwy nasypu w km DK79 ( 23+400 - 23+630, 24+050 - 24+170, 23+050-  23+170) oraz  w km DK50 (177+750 - 178+000); Wykonanie zbrojenia nasypu drogowego wkładką geosyntetyczną w km DK50 (ul. Walewicka)  oraz w km DK79 (ul. Leśna).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WD-19 w km DK79 24+229, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, MO-2 w km DK50 176+128 - 176+338, WD-27a w km DK50 177+268, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, MD-29b, WD30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone.

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego w km DK79 (24+900- 25+200).

Piątek 24.08.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (DD27, 23+000 -23+180, 23+400 -23+650, 23+750- 24+210, 24+850- 25+120, 25+270 - 25+600, 25+620 - 25+700, 26+400 - 26+780, ul. Wiejska) oraz w km DK50 (ul. Walewicka, km 177+650 - 178+220, 178+850 -179+150) ;  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK50 ( 177+320- 177+415) oraz  w km DK79 ( Zbiornik ZB-17c, ZB-20, ZB-25 ; Wykonanie nasypu przeciążeniowego w km DK50 ( 178+400- 178+440); Ulepszenie warstwy nasypu spoiwem hydraulicznym w km DK79 ( DD27, 23+170- 23+200, ul. Wiejska ) ; Wykonanie zbrojenia nasypu drogowego wkładką synetyczną w km DK79 (26+500 -26+700) oraz w km DK50 (ul. Walewicka)

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WD-19 w km DK79 24+229, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, MO-2 w km DK50 176+128 - 176+338, WD-27 w km DK50 176+617, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c w km DK50 178+105, WD30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone.

Branża teletechniczna - Prace wykończeniowe na kanale technologicznym w km DK79 (24+900- 25+200).

​Piątek 17.08.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (23+400 -23+650, 24+000- 24+210, 24+850- 25+120, 26+400 - 26+600) oraz w km DK50 (ul. Walewicka, km 177+700 - 178+020) ;  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK50 ( 177+320- 177+415); Wykonanie nasypu przeciążeniowego w km DK50 ( 178+360- 178+400) ; Ulepszenie warstwy nasypu w km DK79 ( 23+000 - 23+ 200, 23+950 - 24+100, 26+500 - 26+750, Węzeł Marianki Ł6);  Wykonanie zbrojenia nasypu drogowego wkładką synetyczną w km DK79 (ul. Leśna ,ul. Wiejska, 23+400 - 23+500).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, MO-2 w km DK50 176+128 - 176+338, WD-27 w km DK50 176+617, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c w km DK50 178+105, WD30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone.

Branża teletechniczna - Prace związane z budową kanału technologicznego w km DK79 (25+200- 26+500).

​Piątek 10.08.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (DD27 km 0+300 - 0+430, 23+000 - 23+180, 23+400 -23+650, 24+000- 24+210, 24+850- 25+120, 26+600 - 26+780, 27+350- 27+500, Łącznica Ł3, Łącznica Ł7, ul. Wiejska) oraz w km DK50 (Łącznica Ł9, ul. Walewicka) ;  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK79 ( Zbiornik ZB-32); Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym w km DK79 (23+050 - 23+200, 24+120- 24+200) ; Wykonanie warstwy mrozoochronnej  w km DK 79 (25+950 - 26+ 300)

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, MO-2 w km DK50 176+128 - 176+338, WD-27 w km DK50 176+617, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c w km DK50 178+105, WD30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone.

Branża teletechniczna - Prace związane z budową kanału technologicznego w km DK79 (22+800- 23+200).

​Piątek 03.08.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (DD27 km 0+300 - 0+715, 23+000 - 23+190, 23+400 -23+650, 24+000- 24+200, 27+350- 27+460, 27+500- 27+700, 24+850- 25+120) oraz w km DK50 (176+650-176+950, ul. Walewicka) ;  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK50 ( Łącznica L12); Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym  w km DK50 (178+140- 178+225) oraz  w km DK79 (DD27 km 0+050- 0+250, 25+550- 25+800) ; Zagęszczanie nasypu przy reperach geodezyjnych w km DK50 ( 177+700 - 178+000); Wykonanie podbudowy pomocnieczej z kruszywa stab cem C3/4 gr 15cm w km DK79 (DD21 km 0+791- 1+157); Wykonanie Nasypu przeciążeniowego w km DK50 (178+315 - 178+330).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WD-19 w km DK79 24+229, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD30 w km 179+204, WD-29c w km DK50 178+105.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone.

Branża teletechniczna - Prace związane z budową kanału technologicznego w km DK79 (22+600- 25+000).

​Piątek 27.07.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 ( 23+000 - 23+195, 23+400 -23+650, 24+000- 24+210, 27+350- 27+700, ul. Wiejska) oraz w km DK50 ( ul. Walewicka) ;  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK50 ( km 176+100- 176+500, Łącznica L10, Łącznica L12, Łącznica L9, Zbiornik ZB-34); Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym  w km DK50 (176+640- 176+900, 177+750- 178+080) oraz  w km DK79 (24+100 - 24+200) ; Wykonanie Nasypu przeciążeniowego w km DK50 (178+270 - 178+315), Wykonanie zbrojenia nasypu drogowego wkładką geosyntetyczną  w km DK79 (ul. Akacjowa, ul. Brzozowa, ul. Wiejska).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WD-27A w km 177+268, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD30 w km 179+204, WD-29c w km DK50 178+105.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone.

Branża teletechniczna - Prace związane z budową kanału technologicznego w km DK79 (22+700- 24+000).

​Piątek 20.07.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (27+350- 27+460) oraz w km DK50 (176+650-176+950, 176+100-176+500, 177+700-178+020, 178+120- 178+220, ul. Walewicka) ;  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK50 ( 176+100- 167+500, 177+100- 177+320, Łącznica L10, Łącznica L12, Zbiornik ZB-34); Profilowanie i zagęszczenie podłożą pod nasyp w km DK50 (ul. Walewicka); Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym  w km DK50 (Łącznica Ł9a i Ł7, Łącznica Ł9 i Ł10, ).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone.

Branża teletechniczna - Prace związane z budową kanału technologicznego w km DK79 (22+700- 24+000).

​Piątek 13.07.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (DD21 km 0+792-1+000, 23+400-23+590, 24+000-24+210, 25+270-25+600, 27+300-27+450, 27+500-27+600, ul. Walewicka, ul. Wiejska) oraz w km DK50 (176+600-178+950, 177+700-178+020, 178+850-179+100, ul. Walewicka) ;  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK79 (Zbiornik ZB-17C, Zbiornik ZB-23, Zbiornik ZB-22) oraz w km DK50 ( 177+100-177+320); Profilowanie i zagęszczenie podłożą pod nasyp w km DK50 (ul. Walewicka); Wzmocnienie nasypu wkładką geosyntetyczną  w km DK50 (ul Walewicka ) oraz w km DK79 (ul. Akacjowa, ul. Leśna); Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym  w km DK79 (23+100- 23+180, 23+400-23+550, 27+330-27+400).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone.

Branża teletechniczna - Prace związane z budową kanału technologicznego w km DK79 (25+200- 26+500), Prace na infrastrukturze teletechnicznej Orange w km DK79 (Węzeł Kąty).

​Piątek 06.07.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (DD27, DD31, km 23+400- 23+500, 24+850- 25+120, 25+270-25+600, 27+400-27+470) oraz w km DK50 (177+600- 177+700, 177+650-178+020, 178+220- 178+560, 178+800- 179+100, Łącznica Ł6, ul. Walewicka) ;  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK79 (Zbiornik ZB-23, Zbiornik ZB-24, Zbiornik ZB-25); Profilowanie i zagęszczenie podłożą pod nasyp w km DK50 (ul. Walewicka); Wzmocnienie nasypu wkładką geosyntetyczną  w km DK50 (178+220- 178+560, ul. Walewicka) oraz w km DK79 (26+500- 26+650, ul. Leśna)

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD30 w km 179+204.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone.

Branża teletechniczna - Prace związane z budową i wykończeniem kanału technologicznego w km DK79 (23+400- 23+600) oraz w km DK50 (176+600- 176+900).

​Piątek 30.06.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (DD31, km 23+000- 23+180, 24+000- 24+600, 24+900- 25+120, 26+450- 26+780, 27+550- 27+730) oraz w km DK50 (176+600- 176+900, 177+650-177+700, 178+220-178+560, 178+800- 179+100, 177+100- 177+320) ;  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK79 (Zbiornik ZB-17C, Zbiornik ZB-17D) oraz w km DK50 (177+100- 177+320);  Ulepszenie warstwy nasypu spoiwem hydraulicznym  km DK79 (DD27, 23+100-23+150, DD21, 24+280-24+400), Profilowanie i zagęszczanie nasypu przy reperach geodezyjnych w km DK50 (km 178+260- 178+560).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WD-28 w km 177+405, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - odbiory przebudowanych linii SN-15kV przez PGE -(ul. Zakalwaria, Marianki, Al. Wyzwoalenia, 24+500).

Branża teletechniczna - Budowa Kanału technologicznego - DK79 km 23+300 - 23+500.

​Piątek 23.06.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (24+000- 24+210, 24+244- 24+600, 24+900- 25+120, 25+850- 26+050, 26+780- 26+950) oraz w km DK50 (178+220- 178+020, 178+220- 178+560) ;  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK79 (Zbiornik ZB-18, Zbiornik ZB-17D);  Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym pod nasyp  km DK79 (24+000-24+200, 27+300- 27+400, 27+575- 27+730, Łącznica Ł6), Profilowanie drogi technologicznej w km DK50 ( 177+700- 179+300).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone.

Branża teletechniczna - Budowa Kanału technologicznego - DK79 km 23+300 - 23+800.

​Piątek 15.06.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (24+050- 24+500, 24+900- 25+120, 25+270- 25+450, 25+900- 26+050, 26+400- 26+950) oraz w km DK50 (DD24 km 1+700- 1+800, 177+700- 178+200, 178+120- 178+560) ;  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK79 (23+170- 23+200, 26+000- 26+050, Zbiornik ZB-18, Zbiornik ZB-19); Ulepszenie podłoża spoiwem TERRAMIX  w km DK79 (DD25, Z-7b, WD-16, DD21, km 26+850- 26+900), Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym pod nasyp  (piaski leśne) km DK79 (26+850-26+950).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone.

Branża teletechniczna - Budowa Kanału technologicznego - DK79 km 25+200 - 26+500.

Branża gazowa -  Kolizja nr 3 w km DK79 (ul. Akacjowa km 23+376), Kolizja nr 8 w km DK79 ( DD38 km 0+100 , str prawa), Kolizja nr 9 w km DK50 (DD32 km 1+351).

​Piątek 08.06.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (Węzeł Marianki, łącznica Ł3 km 0+200 - 0+300) oraz w km DK50 (DD34 km 1+700 - 1+780) ; Prace związane z wykonaniem nasypu zbrojonego w km DK50 (177+700- 178+020, 178+120- 178+560) oraz  w km DK79 (24+244- 24+510, 25+270- 25+500, 25+900- 26+000, 26+450- 26+950);  Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK79 (23+170- 23+200, Zbiornik Zb -26, DD22); Pielęgnacja ulepszonego podłoża  ( DD25, Zjazd 7b)

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone

Branża teletechniczna - Budowa Kanału technologicznego - DK79 km 25+200 - 26+000

​Piątek 01.06.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (24+244 -24+500 , 24+750 - 24+830, 25+270 - 25+450, 26+780 - 26+900, u. Wiejska) oraz w km DK50 (177+700 -178+020, 178+120 - 178+560) Prace związane z wykonaniem wykopu w km DK79 (Zbiornik ZB-30, Zbiornik ZB-26)  oraz  w km DK50 ( 177+100 -177+320); Zbrojenie nasypu syntetykami  w km DK79 ( 26+730 -26+900, 24+249 - 24+500, 24+940 - 25+050) oraz w km DK50 (177+700 -178+020); Ulepsznie materiału spoiwem hydraulicznym  str P  w km DK79 (26+990 - 27+300).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone

Branża teletechniczna - Budowa Kanału technologicznego - DK79 km 25+000 - 26+500, Inwentaryzacja urządzeń teletechnicznych IDM - koniec zadania.

​Piątek 25.05.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty wykonaniem warstwy nasypu  w km DK79 (24+050 -24+150 , 24+925 - 25+120, 25+270 - 25+380, 26+780 - 26+900, u. Wiejska) oraz w km DK50 (177+700 -178+020, 178+220 - 178+560) Prace związane z wykonaniem wykopu w KM DK79 (27+100 -27+400, Ł3,  Zbiornik ZB-30, Zbiornik ZB-27) ; Zbrojenie nasypu syntetykami  w km DK79 ( ul. Wiejska , 26+600-26+900) oraz w km DK50 (178+220 -178+560); Ulepsznie materiału spoiwem hydraulicznym  str P  w km DK79 (26+200 - 26+600; Ulepszenie materiału spoiwem hydraulicznym str L w km DK79 (26+550 -26+750).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV w km 24+500.

Branża teletechniczna - Budowa Kanału technologicznego - DK79 km 26+000 - 26+500, Prace wykończeniowe na kanele technologicznym - ul. Brzozowa, Prace porządkowe po przełączeniu linii telekomunikacyjnej Orange - Węzeł Kąty.

​Piątek 18.05.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z wykonaniem warstwy nasypu w km DK50 (km 177+700 - 178+020 , 178+220-178+560) oraz w km DK79 ( 24+244 - 24+485, 25+270 - 25+380, ul. Wiejska), Wykonanie wykopu w km DK79 (24+750 - 24+ 830)

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone

Branża teletechniczna - Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orrange - koniec zadania. Budowa Kanału technologicznego - DK79 km 26+500 - 27+000, Prace wykończeniowe na infrastrukturze Orange i MGK - Węzeł Stadion

Piątek 11.05.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z wykonaniem warstwy nasypu w km DK50 (km 177+700 - 178+020 , 178+220-178+560) oraz w km DK79 ( 24+940 - 25+120, 24+550 - 24+500, 24+240-24+465, 24+750-24+830, DD21, DD31), Wzmocnienie nasypu geosyntetykami w km DK50 (177+700-178+020) oraz w km DK79  (ul Wiejska , km 23+320 - 23+360), Wykonanie wykopu w km DK79 (26+050 - 26+ 300, 26+980 - 27+100, 23+200, Ł1)

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WD-19, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c.

Branża elektroenergetyczna - Roboty nie były prowadzone

Branża teletechniczna - Budowa Kanału technologicznego - DK79 km 26+500 - 27+000, Przebudowa kolizji teletechniczej Orange  - koniec zadania, Przekopy kontrolne  w obrębie kolizji technicznej z IDM - koniec zadania.

​Piątek 04.05.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z wykonaniem warstwy nasypu w km DK50 (km 178+220 - 178+560 , Rondo południowe) oraz w km DK79 (24+550 - 24+750), Wzmocnienie nasypu geosyntetykami w km DK50 178+220-178+560 oraz w km DK79 - ul Wiejska, Wzmocnienie poboczy kruszywiem na DD37, Wykonanie wykopu w km DK79  26+780 - 27+ 100

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km 23+212, WD-17 w km 23+381, WDk-21 w km DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607, WD-29c.

Branża elektroenergetyczna - Przebudowa linii niskiego napięcia - ul. Zakalwaria

Branża teletechniczna - Prace teletechniczne nie były prowadzone.

​Piątek 27.04.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z wykonaniem warstwy nasypu w km DK50 (km 178+220 - 178+560 , Rondo południowe) oraz w km DK79 (DD21, km 23+080 - 23+ 200, 23+410 - 23+480, 24+240 -  24+400, 24+500 - 24+700, 24+950 - 24+120).

Branża mostowa - Montaż rusztowań i deskowania ustroju nośnego kierunek Warszawa (km 23+212) wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-17 w km 23+381, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WDk-21 w km DK79 25+191, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Posadowienie słupów linii SN-15-kV, przełaczenie zasilania linii SN-15kV (Węzeł Marianki), demontaż kolidującej linii napowietrznaj SN-15kV (Węzeł Marianki).

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego (Węzeł Marianki);  Prace porządkowepo przebudowie urządzeń teletechnicznych IDM.

​Piątek 20.04.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z wykonaniem profilowanie i zagęszczenie podłoża na DK50 (km 00+220 - 0+397, Rondo Południowe, km 177+700 - 177+800) oraz na DK79 (km 24+450); ułożenie rur kanalizacji deszczowej DN 400 (Węzeł Kąty, ul. Brzozowa), wykonanie półmateraca geosyntetycznego - warstwa nasypu (km 24+420 - 24+500).

Branża mostowa - Montaż rusztowań ustroju nośnego kierunek Warszawa (km 23+212), wykonanie podlkewki łożysk podpora 1 i 2 (km 23+212 WD - 16, wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-17 w km 23+381, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WDk-21 w km DK79 25+191, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Porządkowanie terenu (Węzeł Kąty i Aleja Wyzwolenia).

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego (Węzeł Marianki); Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange (Koniec Zadania); Prace przygotowawcze do przełączenia urządzeń teletechnicznych IDM (Węzeł Marianki); Przełączenie kabla światłowodowego IDM (Węzeł Stadion, Węzeł Kąty). 

​Piątek 13.04.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z wykonaniem nasypu w km DK50 (km178+400 - 178+560, 178+220- 178+400,  DD34, DD37) oraz w km DK79 ( 24+270-24+310, 24+310-24+500); Odwodnienie rury osłonowej (Węzeł Kąty), Mechaniczne oczyszczanie ulicy Akacjowej po robotach mostowych związanych z budową WD-17 (km 26+350).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-17 w km 23+381, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WDk-21 w km DK79 25+191, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Porządkowanie terenu (Węzeł Kąty i Aleja Wyzwolenia); Podwieszanie przewodów NN (Węzeł Kąty).

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego (Węzeł Marianki); Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange (Koniec Zadania); Prace przygotowawcze do przełączenia urządzeń teletechnicznych IDM (Węzeł Marianki); Porządkowanie terenu budowy (Węzeł Stadion, Węzeł Kąty). 

​Piątek 06.04.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z wykonaniem nasypu w km DK50 (km178+400 - 178+560, 178+220- 178+400,  DD34, DD37) oraz w km DK79 ( 24+270-24+310, 24+310-24+500); Odwodnienie rury osłonowej ( Węzeł Kąty) , Mechaniczne oczyszczanie ulicy Akacjowej  po robotach mostowych związanych z budową WD-17 (km 26+350).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-17 w km 23+381, WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WDk-21 w km DK79 25+191, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Porządkowanie terenu po pracach elektroenergetycznych (Węzeł Kąty); Prace przygotowawcze przy układaniu linii kablowych SN-15kV (km 24+500).

Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego (Węzeł Marianki); Przebudowa infrastruktury Orange (Węzeł Kąty); Prace wykończeniowe po przebudowie infrastruktury teletechnicznej (Węzeł Stadion).

​Piątek 30.03.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z  wykonaniem nasypu w km DK50 (km 177+490-177+500, 178+220 - 178+300, 178+350- 178+450,  DD34, DD37, DD38) oraz w km DK79 (25+050 -25+100, 24+310-24+500; Wykonanie wykopu w km DK50 (177+490-177+500); oraz w km DK79 24+680 - 24+800;  Ułożenie kanalizacji deszczowej w km DK50 (Rondo południowe Wojska Polskiego) oraz w km DK79 (Węzeł Kąty).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-22 w km DK79 26+309, WD-23 w km 27+481, WD-24 w km 27+527, WD-25 w km DK50 27+489, WD-27 w km DK50 176+617, WDk-21 w km DK79 25+191, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Wykonanie muf kablowych na kablach SN-15kV - ul. Zakalwaria.

Branża teletechniczna - Prace wykończeniowe po przełączeniu urządzeń infrastruktury teletechnicznej Orange, Netii i MGK (Węzeł Stadion).

​Piątek 23.03.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z odhumusowaniem w km DK50 (177+480 - 177+520, DD34, Węzeł Stadion); Prace związane z  wykonaniem nasypu w km DK50 (km 177+480-177+520, DD34, DD37,DD38) ; Wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej w km DK50 (Węzeł Stadion);  Wykonanie wykopu  w km DK50 177+470- 177+500; Zgrzewanie rury DN 250, DN 200, DN 400 (Węzeł Kąty).

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212, WD-22 w km DK79 26+309, WD-25 w km DK50 27+489, WD-29c w km DK50 178+105, WDk-21 w km DK79 25+191, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Montaż słupa SN-15kV oraz podłączenie kabla SN-15kV - ul. Zakalwaria.

Branża teletechniczna - Prace wykończeniowe w ramach przebudowy infrastruktury teletechnicznej Orange i MGK (ul Akacjowa, Węzeł Kąty, Węzeł Stadion); Wykonanie przypustu pod ul Wiejską w ramach budowy kanału technologicznego.

​Piątek 16.03.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z odhumusowaniem w km DK79 (Zbiorniki 17C ,17D, 32, 34, DD32a), w km DK50 (177+400 - 177+520, 175+700- 176+000, łącznica L14, L10, L9); Prace związane z  wykonaniem nasypu w km DK50 - łącznica L14, DD37 ; Wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej w km DK50 177+230., 177+ 378;  Prace związne z montażem drenażu - w km DK79 23+860, 23+080.

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów  WD-25 w km DK50 27+489, WD-29c w km DK50 178+105, WDk-21 w km DK79 25+191, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Posadowienie i podłączenie słupów SN-15kV  oraz demontaż odcinka linii napowietrznej - Al. Wyzwolenia; posadowienie i podłączenie słupów nN-0,4kV  oraz demontaż odcinka linii napowietrznej - Węzeł Kąty.

Branża teletechniczna - Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange (Węzeł Kąty, Węzeł Marianki).

​Piątek 09.03.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z odhumusowaniem w km DK79 (Zbiorniki 17C i 17D, Zjazd 7b, DD25), w km DK50 (177+400 - 177+520, łącznica L14); Prace związane z  wykonaniem nasypu w km DK50 177+490- 177+520 ; Wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej w km DK50 177+230 - 177+378; Wykonanie wykopu w km DK50 177+470- 177+510.

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212,  WD-25 w km DK50 27+489, WD-29c w km DK50 178+105, WDk-21 w km DK79 25+191, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Montaż słupów NN - węzeł Kąty.

​Piątek 02.03.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z wycinką drzew w km DK79 24+478; Wycinka drzew -działka 126, 127(obręb Mikówiec); Zrębkowanie ściętych drzew - działka 124,126, 127 (obręb Mikówiec)

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów  WD-29c w km DK50 178+105, WDk-21 w km DK79 25+191, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

​Piątek 23.02.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z  odhumusowaniem w km DK79 24+250 - 24+490, km DK50 177+350 - 177+396,  177+400-177+510 ; Prace związane z  wykonaniem nasypu - DK50 - DD34 km 0+200 - 0+600 ; Frezowanie nawierzchni -DK50 - węzeł Marianki; Wykonanie warstwy wyrównawczej pod półmaterac km DK79 25+040 -25+120 oraz 24+250- 24+320; Konserwacja Rowu 42 oraz 42-1 w km DK79 24+478; Wykonanie kolumn wymiany dynamicznej w km DK50  177+700-178+020.

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212,  WD-29c w km DK50 178+105, WDk-21 w km DK79 25+191, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Układanie kabli Sn i Nn - Al Wyzwolenia , Podłączenie kabli SN-15kV w złączy ZKSN - Al Wyzwolenia.

Branża teletechniczna - Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange (Węzeł Kąty), oraz Netii (Węzeł Stadion).

​Piątek 16.02.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z  odhumusowaniem w km DK79 24+250 - 24+490; Prace związane z  wykonaniem nasypu - DK50 - DD34 km 0+250 - 0+600 ; Frezowanie nawierzchni -DK50 - ul. Wojska Polskiego; Wykonywanie kolumn wymiany dynamicznej DK50 km 177+700 - 178+020; Wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej - Skarpa Wiślana; Wykonanie półmateracu - km DK79 24+950 - 25+040.

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212,  WD-29c w km DK50 178+105, WDk-21 w km DK79 25+191

Branża elektroenergetyczna - Układanie kabla elektroenergetycznego SN-15kV  - ul. Zakalwaria, Ułożenie kabli elektroenergetycznych nN -0,4kV - Węzeł Kąty

Branża teletechniczna - Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange (Węzeł Kąty, Węzeł Marianki)

​Piątek 09.02.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z  odhumusowaniem w km DK79 24+490 - 24+680; Prace związane z  wykonaniem nasypu - DK50 km  178+225 - 178+560,  DK79 km 24+880 - 24+960; Frezowanie nawierzchni -DK50 - ul. Wojska Polskiego; Wykonywanie kolumn wymiany dynamicznej DK50 km 177+700 - 178+020; Wykonanie rowu odwadniającego str P -DK79 km 24+960-25+150.

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212,  WD-29c w km DK50 178+105, ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża elektroenergetyczna - Ułożenie rur ochronnych i przecisków - Al. Wyzwolenia, stawianie słupów i układanie kabli elektroenergetycznych nN - 0,4kV oraz wykonanie przełączenia linii napowietrznej SN-15kV - Węzeł Kąty

Branża teletechniczna - Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange (Węzeł Kąty)

​Piątek 02.02.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z  odhumusowaniem w km DK79 - DD31, w km DK79 24+270 - 24+800; Prace związane z  wykonaniem rowów odwadniających - DK79 km 24+270 - 24+800. Dogęszczanie piasków luźnych  - podłoże pod nasyp DK79 km 26+500 - 26+780. Wykonanie platformy roboczej pod wzmocnienie gruntu metodą wymiany dynamicznej - obszar zamiennego ZRID - DK50 km 177+700 - 178+020.

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212,  ES-29 w km DK50 177+603 oraz ES-29a w km DK50 177+607.

Branża gazowa - przygotowania do uruchomienia gazociągu po przebudowie- kolizja nr 5.

Branża elektroenergetyczna - Przełącznia na liniach kablowych SN-15kV oraz wykonanie muf kablowych na Węźle Kąty i Stadion.

Branża teletechniczna - Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange (Węzeł Kąty) oraz Netii (Węzeł Stadion)

​Piątek 19.01.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z  odhumusowaniem w km DK50 - DD37, w km Dk79 24+860-24+960, 23+386-23+425, Prace związane z  wykonaniem wykopu - Węzeł Stadion - objazd tymczasowy. Prace związane z wycinką drzew na terenach objetych ZRID 2,3,4,5.

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212, WD-29c w km 178+105,  ES-29 w km DK50 177+603,  ES-29a w km DK50 177+607.

Branża gazowa - przebudowa sieci biogazu - kolizja nr 5.

Branża elektroenergetyczna - przebudowa napowietrznej sieci niskiego napięcia - Węzeł Stadion; Stawianie stanowisk słupowych - Węzeł Kąty.

Branża teletechniczna - Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange - Węzeł Kąty.

​Piątek 12.01.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z  odhumusowaniem oraz wykonaniem nasypu w km DK79 24+000-24+195, 24+680-24+805 oraz w km DK50 - DD37, DD38,  Węzeł Stadion - objazd tymczasowy.

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212, WD-22 w km DK79 26+309 oraz WD-29c w km 178+105.

Branża gazowa - przebudowa sieci biogazu - kolizja nr 5.

Branża elektroenergetyczna - przebudowa linii niskiego napięcia 0,4kV wraz z przestawieniem słupa - Węzeł Marianki.

​Piątek 05.01.2018

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z wymianą gruntu w km DK79 22+760- 22+800. Prace  związane z  wykonaniem nasypu w km DK79 23+335- 23+366, w km DK79 24+805- 24+850, w km DK79 25+400- 25+580 oraz w km DK50 178+400- 178+540, a  także DD37. Prace związane z odhumusowaniem w km DK79 24+805- 24+850 oraz  na Węźle stadion i DD37.

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212, WD-22 w km DK79 26+309 oraz WD-27 w km  DK50 176 +617,  ES-29 w km DK50 177+603,  ES-29a w km DK50 177+607.

Branża gazowa - Prace przygotowawcze - odwodneinie  wykopu - kolizja nr 5.

Branża elektroenergetyczna - porządkowanie terenu po pracach elektrycznych na węźle Marianki oraz węźle Stadion.

Branża teletechniczna - Roboty wykończeniowe kanalizacji teletechnicznej  Orange - Węzeł Stadion oraz Węzeł Marianki. Przebudowa infrastruktury teletechnicznej IDM - Węzeł Marianki.

​Piątek 29.12.2017

W branży drogowej - w tym okresie roboty nie  były prowadzone.

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów ES-29 w km DK50 177+603,  ES-29a w km DK50 177+607.

Branża gazowa - w tym okresie roboty nie  były prowadzone.

Branża elektroenergetyczna - w tym okresie roboty nie  były prowadzone.

Branża teletechniczna -w tym okresie roboty nie  były prowadzone.

​Piątek 22.12.2017

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z wymianą gruntu w km DK79 22+770- 22+910,  km DK79 23+335-23+366, km DK79 24+000-24+195. Prace związane z wykonaniem przepustu nr 2 (km DK79 DD22 km 1+200) oraz przepustu nr 10 (km DK79 DD22 km 0+242,1) .

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212, WD-19 w km DK79 24+229, WDk-21 w km  DK79 25+191, ES-29 w km DK50 177+603 oraz WD-29c w km 178+105

Branża gazowa - uruchmienie sieci gazu - kolizaja nr 7, zgrzewanie rur osłonowych PE - kolizja nr 5

Branża elektroenergetyczna - porządkowanie terenu po pracach elektrycznych na węźle Marianki oraz węźle Stadion

Branża teletechniczna -porządkowanie terenu budowy, prace wykończeniowe po przełączeniu infrastruktury teletechniczne  Orange i MGK - Węzeł Stadion oraz porządkowanie terenu budowy na węźle Marianki

​Piątek 15.12.2017

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z wymianą gruntu w km DK79 22+770- 22+910 oraz w km DK79 23+335- 23+366  . Prace związane z ułożeniem wkładek geosyneteycznych - warstwa 5 DK50 178+450-178+540. Prace  zwiiązane z wykonaniem nasypu w km DK50 179+050- 179+150. Prace związane z wykonaniem przepustu nr 1 (km DK79 km 23+100) oraz przepustu nr 9 (km DD29 0+218) . Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - budowa objazdu tymczasowego - Węzeł Stadion.

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212,  WDk-21 w km  DK79 25+191, WD-22 w km DK79 26+309, WD-27 w km  DK50 176 +617, ES-29 w km DK50 177+603 oraz WD-29c w km 178+105.

Branża gazowa - Budowa sieci gazu odc.G7.9-G7.10 - kolizja nr 7, Uruchomienie sieci gazowej - kolizja nr 2, likwidacja istniejących przyłączy gazu planowanych do usunięcia - kolizja nr 3.

Branża elektroenergetyczna - przebudowa linii napowietrznej  SN -15kV, podłączenie kabli SN oraz  wykonanie muf kablowych  - Węzeł Stadion.

Branża teletechniczna - przebudowa infrastruktury teletechnicznej  (przełączenie kabli Orange i MGK) - Węzeł Stadion .

​Piątek 08.12.2017

W branży drogowej prowadzone były roboty związane między innymi z wymianą gruntu w km DK79 22+770- 22+910 oraz DD22 . Prace związane z wykonaniem nasypu DK50 178+850-179+100. Prace związane z wykonaniem przepustu nr 6 (km DK79 DD27 km 0+051,66) oraz przepustu nr 7 (km DK79 zjazd nr 8 km 0+019,85) . Prace związane z ułożeniem wkładek geosyntetycznych (km DK50 178+225-178+450)

Branża mostowa - Wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-19 w km DK79 24+229, WD-22 w km DK79 26+309, WD-27 w km  DK50 176 +617, ES-29 w km DK50 177+603 oraz WD-29c w km 178+105

Branża gazowa - prace nad przebudową sieci gazowej  na odc. od G7.7- G7.9 - kolizja nr 7. Próba szczelności na nowej sieci - kolizja nr 2

Branża elektroenergetyczna - układanie kabli elektroenergetycznych SN-15kV - Węzeł Marianki oraz prace elektroinstalacyjne przy przełączaniu kabli SN -15kV - Węzeł Stadion

Branża teletechniczna -prace przygotowawcze do przełączenia kabli Orange oraz ich przełączenie - Węzeł Stadion

​Piątek 01.12.2017

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wymianą gruntu w km DK79 22+910- 22+950 oraz DD22 . Prace związane z wykonaniem nasypu w km DK50 178+950-179+140. oraz km DK79 23+650-24+195, Prace związane  z wykonaniem studni drenarskiej na Węźle Stadion 

Branża mostowa - wykonanie prac związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212, WD-19 w km DK79 24+229, WD-22 w km DK79 26+309 oraz WD-27 w km  DK50 176 +617 .

Branża gazowa - wybudowanie  całości nowego odcinka na kolizji nr 2, uruchoniemie wybudowanego odcinka na kolizji nr 6

Branża elektroenergetyczna - wykonanie zabezpieczenia kabla nN (km DK79 26+200)

Branża teletechniczna - przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności Orange, MGK i Netii - Węzeł Stadion; przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności Orange i IDM- Węzeł Marianki.

​Piątek 24.11.2017

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wymianą gruntu w km DK79 22+910- 22+950 oraz DD22 . Prace związane z wykonaniem nasypu DK50 178+240-178+540. Prace związane z ułożeniem przepustu nr 5 (km DK79 24+808) oraz przepustu nr 11 (km DK79 26+782)

Wykonanie prac z branży mostowej związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212, WD-22 w km DK79 26+309 oraz WD-27 w km  DK50 176 +617 .

Prowdzone były również prace w branży wodno-kanalizacyjnej: Ułożenie wocociągu - kolizja W1 , Zabezpieczenie istniejącego wocociagu- kolizja W6

Branża gazowa - prace nad przebudową sieci gazowej  na odc. od G6.1- G6.5 - kolizja nr 6

Branża teletechniczna - przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange, IDM, oraz Netii - Węzeł Marianki,

​Piątek 17.11.2017

W branży drogowej prowadzone były roboty związane z wykonaniem nasypu w km DK50 178+140-178+240 i 178+540- 179+560 oraz w km DK79 23+490 - 23+650. Prace związane z wykonaniem przepustu nr 5 (km DK79 24+808)

Wykonanie prac z branży mostowej związanych z budową obiektów WD-16 w km DK79 23+212, WD-22 w km DK79 26+309 oraz WD-27 w km  DK50 176 +617 .

Prowdzone były również prace w branży wodno-kanalizacyjnej: Wcinka wodociągu - kolizja W7  - "stadion", Przepięcie kanalizacji tłocznej - kolizja K2 - "stadion"

Branża gazowa - prace nad przebudową sieci gazowej  na odc. od G6.5- G6.8 - kolizja nr 6

Branża teletechniczna - przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange - Węzeł Marianki, prace związane z wykończeniem kanalizacji teletechnicznej Orange oraz przebudową urządzeń teletechnicznych Netii - Węzeł Stadion

​Piątek 10.11.2017

W branży drogowej prowadzone były prace związane z odhumusowaniem w km DK50 (177+200 -177+400 oraqz DD33 km 0+000 - 0+500) oraz w km DK79 ( DD28 km 0+000 - 0+160  , oraz  DD28 km 0+000 - 0+400) . Prowadzone również roboty związane z wykonaniem nasypu w km DK50 178+540-179+100 oraz w km DK79 ( DD28 km 0+000 - 0+400 , oraz DD27 km 0+000 - 0+160).

Wykonanie prac z branży mostowej związanych z budową obiektów WD-19 w km DK79 24+229; WD-22 w km DK79 26+309 oraz WD-27 w km  DK50 176 +617 .

Prowdzone były również prace w branży wodno-kanalizacyjnej (ułożenie wodociągu - DK50 - kolizja W7 (Stadion), wykonanie węzła- kolizja K2 (Węzeł Stadion) oraz wykonanie węzła- kolizja W8 (Stadion). 

Branża gazowa - prace nad przebudową sieci gazowej  na odc. od G6.10- G6.16 - kolizja nr 6

Branża elektroenergetyczna - Układanie kabli SN oraz nN - Węzeł Stadion

​Piątek 03.11.2017

W branży drogowej prowadzone były prace związane z odhumusowaniem w km DK50 (177+200 -177+400 oraqz DD33 km 0+000 - 0+500) oraz w km DK79 ( DD28 km 0+000 - 0+160  , oraz  DD28 km 0+000 - 0+400) . Prowadzone również roboty związane z wykonaniem nasypu w km DK50 178+540-179+100 oraz w km DK79 ( DD28 km 0+000 - 0+400 , oraz DD27 km 0+000 - 0+160).

Wykonanie prac z branży mostowej związanych z budową obiektów WD-19 w km DK79 24+229; WD-22 w km DK79 26+309 oraz WD-27 w km  DK50 176 +617 .

Prowdzone były również prace w branży wodno-kanalizacyjnej (ułożenie wodociągu - DK50 - kolizja W7 (Stadion), wykonanie węzła- kolizja K2 (Węzeł Stadion) oraz wykonanie węzła- kolizja W8 (Stadion). 

Branża gazowa - prace nad przebudową sieci gazowej  na odc. od G6.10- G6.16 - kolizja nr 6

Branża elektroenergetyczna - Układanie kabli SN oraz nN - Węzeł Stadion

​Piątek 27.10.2017

W branży drogowej prowadzone były prace związane z odhumusowaniem w km DK50 177+200- 177+400 , oraz  w okolicach łącznicy 11 oraz łącznicy 12. Prowadzone również roboty związane z wykonaniem nasypu w km DK50 178+140-178+240 oraz w km DK79  23+800 - 24+000 oraz w okolicach DD28, Łącznicy 1, Łącznicy 2, Łącznicy 2a.

Wykonanie prac z branży mostowej związanych z budową obiektów WD-19 w km DK79 24+229; WD-22 w km DK79 26+309 oraz WD-27 w km  DK50 176 +617 .

Prowdzone były również prace w branży wodno-kanalizacyjnej (Wykonanie wodociągu - DK50 - kolizja W8, wykonanie przecisku - kolizja K2 (Węzeł Stadion) oraz wykonanie studni - kolizja K3 (Węzeł Stadion)). 

Branża gazowa - prace nad przebudową sieci gazowej - przecisk na odc. od G7.6 - G7.7 - kolizja nr 7

Branża teletechniczna - budowa przewiertu sterowanego  (Węzeł Stadion), budowa kanalizacji czterootworowej (Węzeł Marianki)

Piątek 20.10.2017

Wykonawca w branży drogowej prowadził prace związane m. in z wykonaniem nasypu w km DK50 178+900 - 179+100  oraz w km DK79 25+275 - 25+430.

Wykonanie prac z branży mostowej związanych z budową obiektów WD-19 w km DK79 24+229; WD-22 w km DK79 26+309 oraz WD-27 w km  DK50 176 +617 .

Prowdzone były również prace w branży wodno-kanalizacyjnej (Wykonanie wodociągu - DK50 - kolizja W8). 

​Piątek 13.10.2017

Wykonawca w branży drogowej prowadził prace związane m. in z wykonaniem nasypu w km DK50 178+240 - 178+540  oraz w km DK79 25+230 - 25+440.

Wykonanie prac z branży mostowej związanych z budową obiektów WD-19 w km DK79 24+229; WD-22 w km DK79 26+309 oraz WD-27 w km  DK50 176 +617 .

Prowdzone były również prace w branży wodno-kanalizacyjnej (Wymiana istniejącego wodociągu - kolizja W4 (ul Akacjowa)). W branży gazowej wykonwcą prowadził przebudowę sieci gazowej G1.19-G1.39 w okilicach węzła Kąty).

W branży teletechnicznej prowadzone były prace związane z budową kanału teletechnicznego - Orange (węzeł Stadion).

​Piątek 06.10.2017

Wykonawca prowadził prace związane z odhumusowaniem w km DK50 176+200 - 176+400  oraz w okolicach Węzła Marianki ( Łącznica nr 9, 10,4) oraz prace związane z wymianą gruntu w km DK50 177+660 -177+700.

Z robót mostowych wykonywano zasypkę ław fundamentowych na obiekcie WD-19 (km DK79 24+229) oraz WD-22 (km DK79 26+309). Prowdzone były również prace związane z montażem zbrojenia ściany przyczółka na obiekcie WD-22 w km 26+309.

Prowdzone były również prace w branży wodno-kanalizacyjnej (ułożenie rurociągu kanlizacji tłocznej - kolizja K2, oraz ułożenie wodociągu - kolizja W7). W branży gazowej wykonwcą prowadził przebudowę sieci gazowej G1.15-G1.19 w okilicach węzła Kąty).

Natomiast w branży elektroenergetycznej prowadzone były prace przy ułożeniu kabli SN-15kV na węźle Kąty oraz prace przygotowawcze przyukładaniu rur oraz wykopy pod kable na ul. Zakalwaria km 25+700.

W branży teletechnicznej prowadzone były prace związane z budową kanału teletechnicznego - Orange oraz budową rurociągu światłowodowego Netii w km DK50 177+607.

​Piątek 29.09.2017

Wykonawca prowadził prace związane z odhumusowaniem w okolicach Łącznicy nr 7, 8, 9a ( km DK79 27+400 - 27+460) oraz w okolicach Węzła Marianki oraz Łącznicy nr 4, a także w km DK50 176+200 - 176+400.

Wykonawca prowadził również prace związane z wykonawniem nasypu w km DK50 178+700 - 179+200

Wykonanie półmateraca zwieńczenie kolumn wymiany dynamicznej w km DK50 178+240 -178-540

Wykonanie zasypki ław fundamentowych na obiekcie WD-19 w km DK79 24+229,54, oraz obiekcie WD-22 w km DK79  26+309,34.

​Piątek 22.09.2017

Wykonawca prowadził prace związane z wykonaniem nasypu przy zasosowaniu półmateraca  w km DK79 25+260 - 25+450

Wykonanie odhumusowanie w okolicach węzła Marianki km DK50 176+000-176+600 oraz w okolicach Łącznicy nr 7 oraz Łacznicy nr 9a (km 27+550 - 27+ 600)

Wykonanie kolumn DSM dla obiektu Inżynierskiego WD-29c zlokazlizowanego w km DK50 178+105,48

​Piątek 15.09.2017

Wykonanie kolumn DSM dla obiektu Inżynierskiego WD-16 przy węźle Kąty. 

​Piątek 01.09.2017

Wykonawca przeprowadził prace związane z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża platformy roboczej pod wykonanie półmateraca.

Piątek 25.08.2017

Na drodze krajowej nr 50 wykonano nasypy na ulepszonym podłożu. 

​Piątek 18.08.2017

Wykonanie wylewki betonu obiekt PP-20 droga krajowa nr 79. 

​Piątek 11.08.2017

Wykonawca przeprowadził prace przygotowawcze na obiekcie WD - 22 o długości 2 km na drodze krajowej nr 79. 

​Piątek 04.08.2017

Wykonawca przeprowadził odhumusowanie w ciągu głównym DK79 w km 25+200 - km 25+540, a następnie rozpoczeto prace profilowania i zagęszczenia podłoża na tym odcinku.

​Piątek 28.07.2017

Wykonawca inwestycji wykonywał wzmocnienie podłoża na obiekcie WD-27 prrzy zastosowaniu kolumn DSM. Wykonywana była również wymiana gruntu na drodze dojazdowej DD34.

Piątek 21.07.2017

Wykonawca inwestycji wykonał zbrojenie powstającego obiektu PP-20.

Piątek 14.07.2017

Wykonawca przeprowadził badania nośności na odcinku próbnym, wykonane zostało także zbrojenie w miejscu planowanego obiektu WD-19.

Piątek 07.07.2017

Wykonawca przeprowadził odhumusowanie drogi poprzecznej - ul. Walewicka oraz drogi serwisowe przy tul. Walewickiej. Wykonane zostały również prace przy objeździe WD-22 - rozkładanie kruszywa. 

Piątek 30.06.2017

W miejscu planowanego obiektu PP-20 wykonane zostało deskowanie oraz prace zbrojeniowe. 

Piątek 23.06.2017

Zostało wykonane ścinanie kolumn DSM oraz wykonanie warstwy podkładowej z betonu niekonstrukcyjnego.

Środa 14.06.2017

Podwykonawca prowadził prace fundamentowe.

Piątek 09.06.2017

W miejscu planowanego Węzła Stadion przeprowadzone zostały badania statyczne podłoża sondą CPTU.

Piątek 02.06.2017

Wykonawca przeprowadził frezowanie nawierzchni  ul. Brzozowej.

Środa 31.05.2017

KOMUNIKAT

W związku z planowanym rozpoczęciem budowy obiektu WD-19 znajdującym się w ciągu drogi głównej nad ulicą Brzozową w miejscowości Mikówiec, od dnia 02.06.2017 (godz. 9:00) zostanie wprowadzona na drodze gminnej czasowa organizacja ruchu polegająca na:

  1. całkowitym zamknięciu ulicy Tęczowej,
  2. wyznaczeniu objazdu ulicą Akacjową, a następnie odcinkiem ulicy Trakt Królewski.

Piątek 26.05.2017

Wykonana została warstwa wyrównawcza nasypu z mieszanki popiołowo-żużlowej. Przeprowadzone zostały wstepne badania wierzchniej warstwy nasypu.

Piątek 19.05.2017

Wykonawca planowanej inwestycji przeprowadził prace teletechniczne przy ulicy Wiejskiej. 

Piątek 12.05.2017

Rozpoczęły się prace sanitarne na terenie planowanej inwestycji przy ulicy Brzozowej, Wykonawcza zakończył również budowę Bypassa przy ul. Leśnej. 

Poniedziałek 08.05.2017

Na terenie planowanej obwodnicy w okolicach przyszłego Węzła Marianki wykonywane było karczowanie pni i oczyszczanie terenu. 

Piątek 28.04.2017

Wykonawca prowadził prace archeologiczne na dodatkowym obszarze przy planywanym Węźle Marianki od km 27+550 do km 27+650.

Piątek 21.04.2017

Trwa budowa przejazdu tymczasowego na ul. Leśnej oraz hałdowanie i zrąbkowanie karpin i gałęzi. 

Piątek 14.04.2017

Wykonawca rozpoczął budowę przejazdu tymczasowego na ul. Leśnej.

Piątek 07.04.2017

Wykonawca hałduje karpiny na terenie planowanej inwestycji, które następnie zostaną zrąbkowane. Trwa również usuwanie karpin po wycince. 

Piątek 31.03.2017

Wykonawca prowadzi zrąbkowanie gałęzi i karpin przy Węźle Stadion w pobliżu dk 79.

Piątek 24.03.2017

W obrębie drogi krajowej nr 50 trwają prace archeologiczne.

Piątek 17.03.2017

Wykonawca prowadzi zrąbkowanie gałęzi w miejscu planowanego Węzła Kąty oraz usuwanie karpin po wycince przy drodze krajowej nr 50. 

Piątek 10.03.2017

W okolicach drogi krajowej nr 50 trwają prace archeologiczne prowadzone przez Wykonawcę. 

Piątek 03.03.2017

W obrębie Węzła Kąty trwa zrąbkowanie gałęzi i porządkowanie terenu.

Piątek 24.02.2017

W miejscu planowanego Węzła Marianki trwa wycinka drzew. W rejonie ul. Wiejskiej prowadzone jest zrąbkowanie gałęzi po wycince drzew. 

Piątek 17.02.2017

Wykonawca prowadzi prace porządkowe - usuwanie karpin km 26+300 ul. wiejska i km 177+400 Skarpa Wiślana.

Piątek 10.02.2017

W okolicach Węzła Stadion Wykonawca inwestycji prowadzi prace porządkowe po wycince drzew oraz wyburzeniach. 

Piątek 03.02.2017

W okolicach Węzła Marianki trwają prace porządkowe terenu planowanej inwestycji. 

Piątek 27.01.2017

W okolicach planowanego obiektu WD-17 oraz przy ulicy Akacjowej trwają prace porządkowe po wycince oraz rozbiórce. 

Piątek 20.01.2017

W 42 tygodniu prac na terenie planowanej inwestycji Wykonawca obwodnicy Góry Kalwarii prowadzi nadal wycinkę drzew i karczowanie oraz oczyszczanie terenu. 

Piątek 13.01.2017

W okolicach Węzłów Kąty oraz Marianki trwają prowadzone przez Wykonawcę prace porządkowe. 

Czwartek 05.01.2017

W obecnej chwili Wykonawca prowadzi prace porządkowe w okolicach planowanego obiektu Wd 16 - Węzeł Kąty. 

Piątek 30.12.2016

W okolicach Węzła Stadion trwają prace porządkowe prowadzone przez Wykonawcę inwestycji.

Piątek 23.12.2016

W okolicy obiektu Wd-28 na Skarpie Wiślanej trwają prace przygotowawcze.

Piątek 16.12.2016

W okolicy zaprojektowanego wiaduktu WD-22 oraz przejścia dla pieszych PP-20 Wykonawca nadal prowadzi prace porządkowe po wycince drzew i krzewów oraz prace przygotowawcze. 

Piątek 09.12.2016

W okolicy zaprojektowanego wiaduktu WD-22 oraz przejścia dla pieszych PP-20 trwają prace porządkowe po wycince drzew i krzewów. 

Piątek 02.12.2016

W miejscu projektowanego wiaduktu WD-22 oraz przejścia dla pieszych PP-20 trwa wycinka drzew i krzewów.

Piątek 25.11.2016 

Na terenie planowanej inwestycji trwają ratunkowe badania archeologiczne oraz wyburzenie obiektów budowlanych. 

Piątek 18.11.2016 

Na terenie planowanej inwestycji nadal trwają ratunkowe badania archeologiczne. 

Piątek 10.11.2016 

Trwają prace porządkowe przy ulicy Walewickiej gdzie grupa archeologów rozpoczęła prace na terenie przyszłego Węzła Marianki.

Na terenie oczyszczonym po wycince drzew prowadzone będą ratunkowe badania archeologiczne. 

Piątek 04.11.2016 

Teren po wycince drzew został przygotowany do przeprowadzenia ratunkowych badań archeologicznych. 

Piątek 28.10.2016 

W dniu 25.10.2016r. Wykonawca rozpoczął wyburzanie budynków w pasie drogowym. Nadal trwa wycinka drzew i krzewów.

W dniu 28.10.2016r. zostały przekazane konsorcjum firm archeologicznych cztery obszary do ratunkowych badań wykopaliskowych.

Piątek 14.10.2016

Wycinka drzew na terenie planowanej obwodnicy Góry Kalwarii została zakończona. 

Trwa przygotowanie terenu dla archeologów. 

Piątek 07.10.2016

We wrześniu Wykonawca rozpoczął wycinkę drzew na terenie inwestycji. Teren po wycince zostanie przygotowany dla grupy archeologów w celu badań terenu. 

13 października 2016 odbędzie się Rada Budowy w biurze Inżyniera. 

Poniedziałek 19.09.2016 

Na ostatniej Radzie Technicznej w siedzibie Biura Inżyniera Kontaktu omówione zostały rozwiązania dla Odwodnienia Obwodnicy budowanej w Górze Kalwarii.

Wykonawca przedstawił rozwiązania Inżynierowi oraz Zamawiającemu. Trwa ich szczegółowa weryfikacja. 

Wtorek  06.09.2016

W czwartek 1 września 2016 roku podpisane zostało porozumienie trójstronne na wycinkę lasów. Jest to etap rozpoczynający prace na terenie planowanej inwestycji. 

8 września 2016 roku odbędzie się w Górze Kalwarii Rada Budowy, której tematem przewodnim będą dalsze ustalenia dotyczące Projektu Budowlanego. 

Czwartek 25.08.2016

W dniu dzisiejszym w Oddziale Zamawiającego odbędzie się spotkanie przedstawicieli Konsultanta oraz Wykonawcy. Omawiany będzie Roboczy Projekt Budowlany wraz z naniesionymi zmianami. 

Środa 10.08.2016 

11 sierpnia odbędzie się czwarta Rada Budowy w Biurze Nadzoru. Zaproszeni na nią goście to przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz Projektanci, którzy pracują nad Roboczym Projektem Budowlanym. Na spotkanie to zaproszony został również Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

Będzie on uczestniczył w przedstawieniu rozwiązań dotyczących optymalizacji Roboczego Projektu Budowlanego, które będą przedmiotem sierpniowej Rady Budowy. 

Środa 03.08.2016 

Biuro Nadzoru w dalszym ciągu analizuje Roboczy Projekt Budowlany przedstawiony przez Wykonawcę. Chcąc wybrać jak najlepszą opcję optymalizacji tego projektu, przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego oraz Biura Inzyniera spotkają sie na Radzie Technicznej w dniu 4 sierpnia 2016 roku. 

Poniedziałek 25.07.2016

28 lipca odbędzie się kolejna Rada Techniczna w siedzibie Biura Nadzoru w Górze Kalwarii, na której omawiany będzie Roboczy Projekt Budowlany. 

Czwartek 14.07.2016

W czwartek 14 lipca odbyła sie Rada Techniczna w oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Biura Nadzoru z Góry Kalwarii, przedstawiciele Wykonawcy oraz przedstawiciele Zamawiajacego. 

Tematem rozmów był Projekt Budowlany oraz zastosowane w nim rozwiązania optymalizacyjne. 

Czwartek 07.07.2016

Podczas ostatniej Rady Budowy podjęty został temat Roboczego Projektu Budowlanego oraz rozwiązań optymalizacyjnych.

Kolejna Rada Budowy zaplanowana jest 11 sierpnia 2016 roku.

14 lipca odbędzie sie Rada Techniczna w biurze Zamawiającego. 

Poniedziałek 27.06.2016

Zakończona została weryfikacja Roboczego Projektu Budowlanego przekazanego przez Wykonawcę.

Trwają przygotowania do Rady Budowy, która odbędzie się 7 lipca 2016 roku.

Głównym tematem będzie Roboczy Projekt Budowlany wraz z rozwiązaniami optymalizacyjnymi. 

Poniedziałek 20.06.2016

W piątek 17 czerwca Wykonawca przekazał do Biura Nadzoru w celu weryfikacji Roboczy Projekt Budowlany z poprawkami optymalizacyjnymi.

W obecnej chwili jest on analizowany przez Biuro Nadzoru. Po weryfikacji i ocenie wszystkie uwagi oraz spostrzeżenia zostaną przekazane Wykonawcy. 

Poniedziałek 13.06.2016 

W czwartek 9 czerwca odbyła się kolejna Rada Budowy w Biurze Nadzoru Inżyniera Kontraktu. Pojawili sie na niej przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz Biura Inżyniera Kontraktu. 

Wykonawca poinformował na Radzie Budowy o trwających analizach i przygotowaniach koncepcji roboczego projektu budowlanego, który zaprezentował na Radzie Budowy wszystkim zgromadzonym przedstawicielom.  

Kolejna Rada Budowy odbędzie sie 7 lipca 2016. 

Poniedziałek 06.06.2016

Biuro Nadzoru nadal prowadzi weryfikację dokumentacji projektowej oraz budowlanej przekazanej w wersji drukowanej przez Zamawiającego. 

W czwartek 09 czerwca 2016 odbędzie się kolejna Rada Budowy w Biurze Nadzoru. 

31 maja wykonane zostały zgodnie z planem zdjęcia lotnicze terenu, na którym powstawać będzie inwestycja. 

Poniedziałek 30.05.2016

W dniu 31.05.2016 tj. wtorek o godzinie 10 odbędą się zdjęcia lotnicze terenu przekazanego Wykonawcy.

Zdjęcia wykonane będą z powietrza przy pomocy drona. Będą one odawały rzeczywisty stan terenu, na jakim powstawać będzie inwestycja.

Czwartek 12.05.2016 

W czwartek 12 maja odbyła się Pierwsza Rada Budowy. W tym dniu w Biurze Nadzoru pojawili się zaproszenie przez Inżyniera Kontraktu goście. 

W Pierwszej Radzie Budowy uczestniczyli wszyscy przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajacego, Władz Gminy oraz Biura Nadzoru. 

Przedyskuytowane zostały wszystkie ważne dla kontraktu kwestie. Wykonawca zobowiązał się w trakcie Rady do przeprowadzenia badań geologicznych skarpy wiślanej oraz zapewnił o sprawnym wykonaniu projektu oraz inwestycji.

Poniedziałek 23.05.2016

Biuro nadzoru dnia 23 maja otrzymało wersję drukowaną dokumentacji Projektowej i Wykonawczej.

Na obecną chwilę trwa weryfikacja otrzymanej dokumentacji przez Personel Kluczowy Biura Nadzoru.

23 maja została wykonana dokumentacja fotograficzna placu budowy. 

Poniedziałek 11.04.2016

Dnia 11 kwietnia 2016r. personel kluczowy biura Inżyniera Kontraktu wraz z Inżynierem Kontraktu został zaakceptowany przez Zamawiającego.

Informujemy, że funkcjonuje już biuro nadzoru, firmy Egis Polska Inżynieria, które mieści się w Górze Kalwarii przy ul. Rybie 4. Szczegółówe informacje teleadresowe znajdują się w zakładce zawierającej dane kontaktowe.

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

Egis Polska Inżynieria
 

www.egis-pl.com

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych  INTERCOR  Sp. z o.o. (Lider)

www.intercor.eu

WYKONAWCA

Planeta Sp. z o.o. (Partner)
 

www.planeta.com.pl