Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:                              /WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU:                              /WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ:

Aktualności

KOMUNIKAT

Po dokonaniu Odbioru Ostatecznego Robót, prowadzone są comiesięczne przeglądy Robót zrealizowanych w ramach Kontraktu.

Prowadzone są prace utrzymaniowe oraz naprawa drobnych usterek.


KOMUNIKAT

W dniu 09.10.2020 r. Komisja dokonała Odbioru Ostatecznego Robót Obwodnicy Góry Kalwarii.


 

KOMUNIKAT

W dniu 25.08.2020r. o godzinie 10.00 wprowadzono Stałą Organizację Ruchu na obwodnicy Góry Kalwarii. Uruchomiono łącznicę nr 14 na węźle Stadion.

 


KOMUNIKAT

W dniu 30.04.2020 r. o godzinie 10.00 wprowadzono docelową organizację ruchu i otwarto dla ruchu lewą jezdnię DK50 w ciągu obwodnicy Góry Kalwarii na odcinku od skrzyżowania z drogą dojazdową nr 37 do końca zadania.


KOMUNIKAT

W dniu 17.04.2020 r. o godzinie 14.00 przywrócono ruch na ul. Puławskiej (DK79) na węźle Kąty. Na węźle Kąty otwarte zostały łącznice 1, 2, 2a i przywrócone relacje: Warszawa – Góra Kalwaria i Góra Kalwaria – Warszawa.


KOMUNIKAT

W dniu 23.03.2020 r. - Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla ruchu wahadłowego na włączeniu do drogi DK50 w nowobudowaną obwodnicę Góry Kalwarii – etap I.

Przewidywany czas trwania prac łącznie dla etapu I i II: 14 dni. Możliwe znaczne utrudnienia w ruchu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót informujemy, że ruch w obrębie prowadzonych prac będzie odbywał się według poniższych schematów:

   


KOMUNIKAT

W dniu 17.03.2020 r. - Planowane wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla zabezpieczenia robót w pasie drogowym na ul. Brzozowej oraz ul. Akacjowej.


KOMUNIKAT

W dniu 16.03.2020 r. - Planowane wprowadzenie czasowej organizacji ruchu – zamkniecie ul. Puławskiej (DK79) na węźle Kąty. Na węźle Kąty zamknięte zostaną łącznice 1, 2, 2a a więc relacja: Warszawa – Góra Kalwaria i Góra Kalwaria – Warszawa.

Relacja z Góry Kalwarii w kierunku Warszawy zostanie przekierowana przez węzeł Stadion (zostanie otworzona łącznica nr 15). Można również będzie przejechać przez węzeł Marianki (zostanie otworzona łącznica nr 6 oraz ul. Grójecka).

Relacje z Warszawy do Góry Kalwarii przez węzły Marianki i Stadion, natomiast relacja Mińsk Maz. – Centrum Góry Kalwarii przez węzeł Marianki (zostanie otworzona łącznica nr 8) zgodnie ze stanem docelowym.

Zamknięty zostanie również zjazd nr 7. Dopuszczony będzie ruch wyłącznie do posesji. Dojazd do miejscowości Tomice i Kąty będzie odbywał się poprzez tymczasowe skrzyżowanie wykorzystując drogę wykonaną na wcześniejszych etapach budowy węzła Kąty.

Planowane wprowadzenie czasowej organizacji ruchu – węzeł Stadion etap IV. Obejmuje objazd odcinkiem nowo wybudowanej drogi dojazdowej i zabezpieczenie robót dla budowy pozostałych fragmentów węzła Stadion przy jednoczesnym zachowaniu relacji Góra Kalwaria – Sandomierz i Sandomierz – Góra Kalwaria.

Szczegółowe informacje dotyczące zamkniętego odcinka i objazdów do uzyskania w poniższych schematach.

   


KOMUNIKAT

„Otwarte drzwi” z podwykonawcami

W ramach „Otwartych drzwi”, jednego z zapowiadanych mechanizmów ochrony podwykonawców, 26 lutego 2020r. w godzinach 10.00 - 12.00 odbędą się spotkania z zatwierdzonymi podwykonawcami na realizowanych kontraktach prowadzonych przez warszawski Oddział GDDKiA.

Osoby, które planują przybycie prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem tel. 22 209-25-00 w celu dopisania do listy obecności.

Zachęcamy do udziału.

W zakładce „Strony internetowe kontraktów” znajdują się linki do stron z informacjami o realizowanych kontraktach. Na każdej z nich zamieszczone zostało zestawienie zatwierdzonych podwykonawców dla danego odcinka.

Komunikat jest zamieszczony na naszej stronie internetowej: 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36681/Otwarte-drzwi-z-podwykonawcami


KOMUNIKAT

W dniu 17.02.2020 r. - Planowane wprowadzenie czasowej organizacji ruchu – zamkniecie ul. Grójeckiej (DK50) na węźle Marianki. Ruch w kierunku Grójca odbywać się będzie przez węzeł Stadion. Ruch Warszawa – Góra Kalwaria Centrum na węźle Marianki będzie niemożliwy. Dojazd do Centrum tylko na węzłach Katy i Stadion. Przewidywany czas trwania prac: 21 dni. Szczegółowe informacje dotyczące zamkniętego odcinka i objazdów do uzyskania w poniższych schematach.

  


KOMUNIKAT

„Otwarte drzwi” z podwykonawcami

W ramach „Otwartych drzwi”, jednego z zapowiadanych mechanizmów ochrony podwykonawców, 23 stycznia 2020r. w godzinach 10.00 - 12.00 odbędą się spotkania z zatwierdzonymi podwykonawcami na realizowanych kontraktach prowadzonych przez warszawski Oddział GDDKiA.

Osoby, które planują przybycie prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem tel. 22 209-25-00 w celu dopisania do listy obecności.

Zachęcamy do udziału.

W zakładce „Strony internetowe kontraktów” znajdują się linki do stron z informacjami o realizowanych kontraktach. Na każdej z nich zamieszczone zostało zestawienie zatwierdzonych podwykonawców dla danego odcinka.

Komunikat jest zamieszczony na naszej stronie internetowej: 

 https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36355/Otwarte-drzwi-z-podwykonawcami


KOMUNIKAT

Obwodnica Góry Kalwarii w dniu 20.12.2019r. została otwarta dla ruchu.

  


KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 20.12.2019r.  ok godziny 10.00 planowane jest udostępnienie dla ruchu Obwodnicy Góry Kalwarii co może spowodować czasowe utrudnienia dla kierowców.


KOMUNIKAT

W dniu 12.11.2019r.  została wprowadzona czasowa organizacja ruchu  na odcinku DK50 w km  179+350- 179+550 w celu zabezpieczenia robót w pasie drogowym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót informujemy, że ruch w obrębie prowadzonych prac bedzie odbywał się według poniższego schematu:


KOMUNIKAT

W dniu 06.11.2019r.  została wprowadzona czasowa organizacja ruchu - Oddanie do ruchu ul. Wiejskiej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót informujemy, że ruch w obrębie prowadzonych prac bedzie odbywał się według poniższego schematu:


KOMUNIKAT

W dniu 30.10.2019r.  Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu - Oddanie do ruchu ul. Walewickiej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót informujemy, że ruch w obrębie prowadzonych prac bedzie odbywał się według poniższego schematu:


KOMUNIKAT

„Otwarte drzwi” z podwykonawcami

W ramach „Otwartych drzwi”, jednego z zapowiadanych mechanizmów ochrony podwykonawców, 25 października 2019r. w godzinach 10.00 - 12.00 odbędą się spotkania z zatwierdzonymi podwykonawcami na realizowanych kontraktach prowadzonych przez warszawski Oddział GDDKiA.

Osoby, które planują przybycie prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem tel. 22 209-25-00 w celu dopisania do listy obecności.

Zachęcamy do udziału.

W zakładce „Strony internetowe kontraktów” znajdują się linki do stron z informacjami o realizowanych kontraktach. Na każdej z nich zamieszczone zostało zestawienie zatwierdzonych podwykonawców dla danego odcinka.

Komunikat jest zamieszczony na naszej stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl/pl/a/35451/Otwarte-drzwi-z-podwykonawcami 


KOMUNIKAT

W dniu 17.10.2019r.  została wprowadzona czaowa organizacja ruchu - Objazd tymczasowy - Budowa Węzła Marianki - Etap III. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót informujemy, że ruch w obrębie prowadzonych prac bedzie odbywał się według poniższego schematu:


KOMUNIKAT

W dniu 14.10.2019r.  został wprowadzony Etap III czasowej organizacji ruchu w km DK50 (Węzeł Stadion - objazd do Czerska). W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót informujemy, że ruch w obrębie prowadzonych prac bedzie odbywał się według poniższego schematu:


KOMUNIKAT

W dniu 29.08.2019r. Wykonawca będzie prowadził prace przy demontażu linii napowietrznej na DK50 w km 179+400 do 179+550, prace mogą uutrudnić płynność ruchu.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót informujemy, że ruch w obrębie prowadzonych prac bedzie odbywał się na podstawie rysunku nr 17.


KOMUNIKAT

„Otwarte drzwi” z podwykonawcami

W ramach „Otwartych drzwi”, jednego z zapowiadanych mechanizmów ochrony podwykonawców, 26 sierpnia 2019r. w godzinach 10.00 - 12.00 odbędą się spotkania z zatwierdzonymi podwykonawcami na realizowanych kontraktach prowadzonych przez warszawski Oddział GDDKiA.

Osoby, które planują przybycie prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem tel. 22 209-25-00 w celu dopisania do listy obecności.

Zachęcamy do udziału.

W zakładce „Strony internetowe kontraktów” znajdują się linki do stron z informacjami o realizowanych kontraktach. Na każdej z nich zamieszczone zostało zestawienie zatwierdzonych podwykonawców dla danego odcinka.

Komunikat jest zamieszczony na naszej stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl/pl/a/34674/Otwarte-drzwi-z-podwykonawcami


KOMUNIKAT

W dniu 06.08.2019r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu z uwagi na kolejne etapy budowy Węzła Marianki zostały wyznaczone drogi objazdowe  w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót oraz zapewnienia dojazdu do posesji. Szczegółowe informacje do uzyskania w poniższym schemacie.


KOMUNIKAT

W dniu 06.08.2019r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu z uwagi na kolejne etapy budowy Węzła Kąty objazd do Ul. Sosnowej zostały wyznaczone drogi objazdowe  w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót oraz zapewnienia dojazdu do posesji. Szczegółowe informacje do uzyskania w poniższym schemacie.


KOMUNIKAT

„Otwarte drzwi” z podwykonawcami

W ramach „Otwartych drzwi”, jednego z zapowiadanych mechanizmów ochrony podwykonawców, 25 lipca 2019r. w godzinach 10.00 - 12.00 odbędą się spotkania z zatwierdzonymi podwykonawcami na realizowanych kontraktach prowadzonych przez warszawski Oddział GDDKiA.

Osoby, które planują przybycie prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem tel. 22 209-25-00 w celu dopisania do listy obecności.

Zachęcamy do udziału.

W zakładce „Strony internetowe kontraktów” znajdują się linki do stron z informacjami o realizowanych kontraktach. Na każdej z nich zamieszczone zostało zestawienie zatwierdzonych podwykonawców dla danego odcinka.

Komunikat jest zamieszczony na naszej stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl/pl/a/34343/Otwarte-drzwi-z-podwykonawcami


KOMUNIKAT

„Otwarte drzwi” z podwykonawcami

W ramach „Otwartych drzwi”, jednego z zapowiadanych mechanizmów ochrony podwykonawców, 27 czerwca 2019r. w godzinach 10.00 - 11.00 odbędą się spotkania z zatwierdzonymi podwykonawcami na realizowanych kontraktach prowadzonych przez warszawski Oddział GDDKiA.

Osoby, które planują przybycie prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem tel. 22 209-25-00 w celu dopisania do listy obecności.

Zachęcamy do udziału.

 

W zakładce „Strony internetowe kontraktów” znajdują się linki do stron z informacjami o realizowanych kontraktach. Na każdej z nich zamieszczone zostało zestawienie zatwierdzonych podwykonawców dla danego odcinka.

 

Komunikat jest zamieszczony na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl/pl/a/33986/Otwarte-drzwi-z-podwykonawcami

 


KOMUNIKAT

„Otwarte drzwi” z podwykonawcami

W ramach „Otwartych drzwi”, jednego z zapowiadanych mechanizmów ochrony podwykonawców, 30 maja 2019r. w godzinach 10.00 - 11.00 odbędą się spotkania z zatwierdzonymi podwykonawcami na realizowanych kontraktach prowadzonych przez warszawski Oddział GDDKiA.

Osoby, które planują przybycie prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem tel. 22 209-25-00 w celu dopisania do listy obecności.

Zachęcamy do udziału.

 

W zakładce „Strony internetowe kontraktów” znajdują się linki do stron z informacjami o realizowanych kontraktach. Na każdej z nich zamieszczone zostało zestawienie zatwierdzonych podwykonawców dla danego odcinka.

 

Komunikat jest zamieszczony na naszej stronie internetowej: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33593/Otwarte-drzwi-z-podwykonawcami

 


KOMUNIKAT

Uruchomiony został „Serwis dla podwykonawców” na stronie internetowej GDDKiA. Zebrano najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.

Poniżej przydatne linki:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy


KOMUNIKAT

„Otwarte drzwi” z podwykonawcami

W ramach „Otwartych drzwi”, jednego z zapowiadanych mechanizmów ochrony podwykonawców, 26 kwietnia 2019r. w godzinach 10.00 - 11.00 odbędą się spotkania z zatwierdzonymi podwykonawcami na realizowanych kontraktach prowadzonych przez warszawski Oddział GDDKiA.

Osoby, które planują przybycie prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem tel. 22 209-25-00 w celu dopisania do listy obecności.

Zachęcamy do udziału.

W zakładce „Strony internetowe kontraktów” znajdują się linki do stron z informacjami o realizowanych kontraktach. Na każdej z nich zamieszczone zostało zestawienie zatwierdzonych podwykonawców dla danego odcinka.

Komunikat jest zamieszczony na naszej stronie internetowej: 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33137/Otwarte-drzwi-z-podwykonawcami

 


KOMUNIKAT

„Otwarte drzwi” z podwykonawcami

W ramach „Otwartych drzwi”, jednego z zapowiadanych mechanizmów ochrony podwykonawców, 27 marca 2019r. w godzinach 10.00 - 11.00 odbędą się spotkania z zatwierdzonymi podwykonawcami na realizowanych kontraktach prowadzonych przez warszawski Oddział GDDKiA.

Osoby, które planują przybycie prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem tel. 22 209-25-00 w celu dopisania do listy obecności.

Zachęcamy do udziału.

W zakładce „Strony internetowe kontraktów” znajdują się linki do stron z informacjami o realizowanych kontraktach. Na każdej z nich zamieszczone zostało zestawienie zatwierdzonych podwykonawców dla danego odcinka.

Komunikat jest zamieszczony na naszej stronie internetowej:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/32719/Otwarte-drzwi-z-podwykonawcami

 


KOMUNIKAT

W dniach 26.02.2019 – 27.02.2019 Wykonawca będzie wykonywał prace drogowe w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej DK79 w km 27+450 na wysokości budowanego Węzła Marianki, które mogą utrudnić płynność ruchu. Prace będą odbywały się na podstawie Rysunku nr 17 z Zarządzenia Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2014r, rysunek w załączniku.


KOMUNIKAT

„Otwarte drzwi” z podwykonawcami

W ramach „Otwartych drzwi”, jednego z zapowiadanych mechanizmów ochrony podwykonawców, 20 lutego 2019r. w godzinach 10.00 - 11.00 odbędą się spotkania z zatwierdzonymi podwykonawcami na realizowanych kontraktach prowadzonych przez warszawski Oddział GDDKiA.

Osoby, które planują przybycie prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem tel. 22 209-25-00 w celu dopisania do listy obecności.

Zachęcamy do udziału.

W zakładce „Strony internetowe kontraktów” znajdują się linki do stron z informacjami o realizowanych kontraktach. Na każdej z nich zamieszczone zostało zestawienie zatwierdzonych podwykonawców dla danego odcinka.

Komunikat jest zamieszczony na naszej stronie internetowej: 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/32214/Otwarte-drzwi-z-podwykonawcami

KOMUNIKAT

„Otwarte drzwi” z podwykonawcami

W ramach „Otwartych drzwi”, jednego z zapowiadanych mechanizmów ochrony podwykonawców, 16 stycznia 2019r. w godzinach 10.00 - 11.00 odbędą się spotkania z zatwierdzonymi podwykonawcami na realizowanych kontraktach prowadzonych przez warszawski Oddział GDDKiA.

Osoby, które planują przybycie prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem tel. 22 209-25-00 w celu dopisania do listy obecności.

Zachęcamy do udziału.

W zakładce „Strony internetowe kontraktów” znajdują się linki do stron z informacjami o realizowanych kontraktach. Na każdej z nich zamieszczone zostało zestawienie zatwierdzonych podwykonawców dla danego odcinka.

https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/informacja-dla-podwykonawcow_25829/informacja%20dla%20podwykonawc%C3%B3w%20po%20zmanach.pdf

KOMUNIKAT

W dniach 27.11-28.11.2018r. Wykonawca będzie wykonywał prace drogowe polegające na demontażu oraz jednoczesnym montażu słupa oświetleniowego przy istniejącej DK50, które mogą utrudnić płynność ruchu. Odbywać się ona będzie na odcinku; DK50 km 179+510 do 179+520 str. L. Zmiana w organizacji ruchu w tych dniach została przedstawiona na poniższym schemacie:


 

KOMUNIKAT

Wykonawca planuje przystąpienie do prac związanych z badaniami istniejących nawierzchni dróg krajowych 79 i 50 do określenia zakresu remontów ww. odcinków. Wykonawca przedstawia harmonogram wizyt w terenie:

1. 02-10-2018r. do 05-10-2018r. Wykonanie w godzinach nocnych odwiertów rdzeniowych w nawierzchni.

2. 05-10-2018r. do 20-10-2018r. Wykonanie badań FWD oraz pomiar GPR w ciągu dnia.

Przedmiotowe badania będą prowadzone przy wykorzystaniu schematów robót szybko postępujących zatwierdzonych przez Zarządcę Dróg z dnia 02-02-2018r. o numerze rewizyjnym Z.2/4081/28/2018/2018. Schematy dostępne w załączeniu.

KOMUNIKAT

W dniu 02.10.2018 na ulicy Akacjowej w miejscowości Kąty w obszarze budowy obwodnicy Góry Kalwarii zostanie wprowadzony odbiór Tymczasowej Organizacji Ruchu - oddanie przebudowanego odcinka


KOMUNIKAT

W dniu 08.06.2018 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu z uwagi na kolejne etapy budowy obiektu WD-17 zlokalizowanego na ul. Akacjowej w miejscowości Kąty zostaną wyznaczone drogi objazdowe  w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót oraz zapewnienia dojazdu do posesji. Szczegółowe informacje do uzyskania w poniższym schemacie.


KOMUNIKAT

W dniu 15.03.2018r. został zatwierdzony Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu Budowa obiektu WD 30 o numerze Z.2/4081/68/Z.12/2018 przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. W dniu 14.05.2018r. wdrożono Etap II czasowej organizacji ruchu dla potrzeb oznakowania objazdu w czasie budowy obiektu WD30 . Szczegółowe informacje do wglądu w poniższym schemacie.


UTRUDNIENIA W RUCHU

Wykonawca w dniach 09-10.05.2018r. będzie wykonywał prace ziemne przy DK79 w km 22+680-23+150 str. L polegające na włączeniu projektowanej drogi dojazdowej DD21 do korpusu istniejącej DK79, które mogą utrudnić płynność ruchu.


KOMUNIKAT

W dniu 15.03.2018r. został zatwierdzony Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu Budowa obiektu WD 30 o numerze Z.2/4081/68/Z.12/2018 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. W dniu 13.04.2018r. wdrożono Etap I czasowej organizacji ruchu dla potrzeb zabezpieczenia robót na czas budowy drogi objazdowej. Szczegółowe informacje do wglądu w poniższym schemacie.


KOMUNIKAT

W dniu 15.03.2018r. został zatwierdzony Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu Budowa obiektu WD 17 o numerze IRD712063.2.Cz.2018 przez Starostę Piaseczyńskiego, w dniu 26.03.2018r. wdrożono czasową organizację ruchu dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót oraz dojazdu do posesji na okres budowy obiektu WD17.


KOMUNIKAT

W dniu 17.10.2017r. został zatwierdzony Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu Budowa Węzła Stadion o numerze Z.2/4081/493/Z.13/2017 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. W dniu 07 i 08.02.2018r. wdrożono etap II czasowej organizacji ruchu dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa podczas budowy geometrii ronda oraz zapewnienia ciągłości przejazdu drogą krajową.


KOMUNIKAT

W dniu 11.10.2017r. został zatwierdzony Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu Budowa Węzła Marianki o numerze Z.2/4081/477a/Z.13/2017 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, w dniu 19.02.2018r. wdrożono czasową organizację ruchu dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót oraz zapewnienia ciągłości przejazdu drogą krajową.


Dnia 11 września 2017r. Umowy o dofinansowanie podpisali Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk i p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol. 5 mld zł z UE zostanie zainwestowane między innymi w budowę obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej 50 i 79.

Środki z Program

u Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) trafią na kolejne odcinki dróg ekspresowych S2, S5, S6, S7 i obwodnicę Góry Kalwarii. (źródło: https://www.cupt.gov.pl/?id=2588)


KOMUNIKAT

W związku z planowanym rozpoczęciem budowy obiektu WD-27 w ciagu drogi gminnej ul. Walewickiej w miejscowości Góra Kalwaria, od dnia 26.06.2017 (godz. 10:00) zostanie wprowadzona na drodze gminnej czasowa organizacja ruch.


KOMUNIKAT

W związku z planowanym rozpoczęciem budowy obiektu WD-19 znajdującym się w ciągu drogi głównej nad ulicą Brzozową w miejscowości Mikówiec, od dnia 02.06.2017 (godz. 9:00) zostanie wprowadzona na drodze gminnej czasowa organizacja ruchu polegająca na:

  1. całkowitym zamknięciu ulicy Tęczowej,
  2. wyznaczeniu objazdu ulicą Akacjową, a następnie odcinkiem ulicy Trakt Królewski.

Dnia 26 kwietnia 2016r. nastąpiło oficjalne przekazanie Placu Budowy Wykonawcy Robót.


Dnia 11 kwietnia 2016r. personel kluczowy biura Inżyniera Kontraktu wraz z Inżynierem Kontraktu został zaakceptowany przez Zamawiającego.

Informujemy, że funkcjonuje już biuro nadzoru, firmy Egis Polska Inżynieria, które mieści się w Górze Kalwarii przy ul. Rybie 4. Szczegółówe informacje teleadresowe znajdują się w zakładce zawierającej dane kontaktowe.


04 kwietnia 2016r. - podpisanie upodpisanie umowy_nadzormowy z Konsultantem oraz Wykonawcą Robót

Dnia 04 kwietnia 2016 roku w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się podpisanie umowy z firmą Egis Polska Inżynieria sp. z o.o., która pełnić będzie rolę Inżyniera i czuwać nad prawidłową realizacją inwestycji. W tym samym dniu podpisana została również umowa z Wykonawcą Robót, tj. Konsorcjum Firm: Intercor Sp. z o.o. (Lider) oraz Planeta Sp. z o.o. (Partner).

 

Inwestycja będzie realizowana w systemie „Projektuj i Buduj”, co w przypadku tego kontraktu oznacza, że Wykonawca będzie miał za zadanie optymalizację rozwiązań przyjętych w istniejącej już dokumentacji technicznej otrzymanej od Zamawiającego, a następnie wybudowanie drogi zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się w zakładce Opis kontraktu.

 


KOMUNIKAT

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

Egis Poland Sp. z o.o.
 

www.egis-pl.com

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych  INTERCOR  Sp. z o.o. (Lider)

www.intercor.eu

WYKONAWCA

Planeta Sp. z o.o. (Partner)
 

www.planeta.com.pl