Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii

w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:                              /WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU:                              /WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ:

Aktualności

KOMUNIKAT

W dniu 17.02.2020 r. - Planowane wprowadzenie czasowej organizacji ruchu – zamkniecie ul. Grójeckiej (DK50) na węźle Marianki. Ruch w kierunku Grójca odbywać się będzie przez węzeł Stadion. Ruch Warszawa – Góra Kalwaria Centrum na węźle Marianki będzie niemożliwy. Dojazd do Centrum tylko na węzłach Katy i Stadion. Przewidywany czas trwania prac: 21 dni. Szczegółowe informacje dotyczące zamkniętego odcinka i objazdów do uzyskania w poniższych schematach.

  

 


KOMUNIKAT

„Otwarte drzwi” z podwykonawcami

W ramach „Otwartych drzwi”, jednego z zapowiadanych mechanizmów ochrony podwykonawców, 23 stycznia 2020r. w godzinach 10.00 - 12.00 odbędą się spotkania z zatwierdzonymi podwykonawcami na realizowanych kontraktach prowadzonych przez warszawski Oddział GDDKiA.

Osoby, które planują przybycie prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem tel. 22 209-25-00 w celu dopisania do listy obecności.

Zachęcamy do udziału.

W zakładce „Strony internetowe kontraktów” znajdują się linki do stron z informacjami o realizowanych kontraktach. Na każdej z nich zamieszczone zostało zestawienie zatwierdzonych podwykonawców dla danego odcinka.

Komunikat jest zamieszczony na naszej stronie internetowej: 

 https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36355/Otwarte-drzwi-z-podwykonawcami


KOMUNIKAT

Obwodnica Góry Kalwarii w dniu 20.12.2019r. została otwarta dla ruchu.

  


KOMUNIKAT

Informujemy, że w dniu 20.12.2019r.  ok godziny 10.00 planowane jest udostępnienie dla ruchu Obwodnicy Góry Kalwarii co może spowodować czasowe utrudnienia dla kierowców.


KOMUNIKAT

W dniu 12.11.2019r.  została wprowadzona czasowa organizacja ruchu  na odcinku DK50 w km  179+350- 179+550 w celu zabezpieczenia robót w pasie drogowym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót informujemy, że ruch w obrębie prowadzonych prac bedzie odbywał się według poniższego schematu:


KOMUNIKAT

W dniu 06.11.2019r.  została wprowadzona czasowa organizacja ruchu - Oddanie do ruchu ul. Wiejskiej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót informujemy, że ruch w obrębie prowadzonych prac bedzie odbywał się według poniższego schematu:


KOMUNIKAT

W dniu 30.10.2019r.  Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu - Oddanie do ruchu ul. Walewickiej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót informujemy, że ruch w obrębie prowadzonych prac bedzie odbywał się według poniższego schematu:


KOMUNIKAT

„Otwarte drzwi” z podwykonawcami

W ramach „Otwartych drzwi”, jednego z zapowiadanych mechanizmów ochrony podwykonawców, 25 października 2019r. w godzinach 10.00 - 12.00 odbędą się spotkania z zatwierdzonymi podwykonawcami na realizowanych kontraktach prowadzonych przez warszawski Oddział GDDKiA.

Osoby, które planują przybycie prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem tel. 22 209-25-00 w celu dopisania do listy obecności.

Zachęcamy do udziału.

W zakładce „Strony internetowe kontraktów” znajdują się linki do stron z informacjami o realizowanych kontraktach. Na każdej z nich zamieszczone zostało zestawienie zatwierdzonych podwykonawców dla danego odcinka.

Komunikat jest zamieszczony na naszej stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl/pl/a/35451/Otwarte-drzwi-z-podwykonawcami 


KOMUNIKAT

W dniu 17.10.2019r.  została wprowadzona czaowa organizacja ruchu - Objazd tymczasowy - Budowa Węzła Marianki - Etap III. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót informujemy, że ruch w obrębie prowadzonych prac bedzie odbywał się według poniższego schematu:


KOMUNIKAT

W dniu 14.10.2019r.  został wprowadzony Etap III czasowej organizacji ruchu w km DK50 (Węzeł Stadion - objazd do Czerska). W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót informujemy, że ruch w obrębie prowadzonych prac bedzie odbywał się według poniższego schematu:


KOMUNIKAT

W dniu 29.08.2019r. Wykonawca będzie prowadził prace przy demontażu linii napowietrznej na DK50 w km 179+400 do 179+550, prace mogą uutrudnić płynność ruchu.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót informujemy, że ruch w obrębie prowadzonych prac bedzie odbywał się na podstawie rysunku nr 17.


KOMUNIKAT

„Otwarte drzwi” z podwykonawcami

W ramach „Otwartych drzwi”, jednego z zapowiadanych mechanizmów ochrony podwykonawców, 26 sierpnia 2019r. w godzinach 10.00 - 12.00 odbędą się spotkania z zatwierdzonymi podwykonawcami na realizowanych kontraktach prowadzonych przez warszawski Oddział GDDKiA.

Osoby, które planują przybycie prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem tel. 22 209-25-00 w celu dopisania do listy obecności.

Zachęcamy do udziału.

W zakładce „Strony internetowe kontraktów” znajdują się linki do stron z informacjami o realizowanych kontraktach. Na każdej z nich zamieszczone zostało zestawienie zatwierdzonych podwykonawców dla danego odcinka.

Komunikat jest zamieszczony na naszej stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl/pl/a/34674/Otwarte-drzwi-z-podwykonawcami


KOMUNIKAT

W dniu 06.08.2019r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu z uwagi na kolejne etapy budowy Węzła Marianki zostały wyznaczone drogi objazdowe  w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót oraz zapewnienia dojazdu do posesji. Szczegółowe informacje do uzyskania w poniższym schemacie.


KOMUNIKAT

W dniu 06.08.2019r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu z uwagi na kolejne etapy budowy Węzła Kąty objazd do Ul. Sosnowej zostały wyznaczone drogi objazdowe  w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót oraz zapewnienia dojazdu do posesji. Szczegółowe informacje do uzyskania w poniższym schemacie.


KOMUNIKAT

„Otwarte drzwi” z podwykonawcami

W ramach „Otwartych drzwi”, jednego z zapowiadanych mechanizmów ochrony podwykonawców, 25 lipca 2019r. w godzinach 10.00 - 12.00 odbędą się spotkania z zatwierdzonymi podwykonawcami na realizowanych kontraktach prowadzonych przez warszawski Oddział GDDKiA.

Osoby, które planują przybycie prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem tel. 22 209-25-00 w celu dopisania do listy obecności.

Zachęcamy do udziału.

W zakładce „Strony internetowe kontraktów” znajdują się linki do stron z informacjami o realizowanych kontraktach. Na każdej z nich zamieszczone zostało zestawienie zatwierdzonych podwykonawców dla danego odcinka.

Komunikat jest zamieszczony na naszej stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl/pl/a/34343/Otwarte-drzwi-z-podwykonawcami


KOMUNIKAT

„Otwarte drzwi” z podwykonawcami

W ramach „Otwartych drzwi”, jednego z zapowiadanych mechanizmów ochrony podwykonawców, 27 czerwca 2019r. w godzinach 10.00 - 11.00 odbędą się spotkania z zatwierdzonymi podwykonawcami na realizowanych kontraktach prowadzonych przez warszawski Oddział GDDKiA.

Osoby, które planują przybycie prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem tel. 22 209-25-00 w celu dopisania do listy obecności.

Zachęcamy do udziału.

 

W zakładce „Strony internetowe kontraktów” znajdują się linki do stron z informacjami o realizowanych kontraktach. Na każdej z nich zamieszczone zostało zestawienie zatwierdzonych podwykonawców dla danego odcinka.

 

Komunikat jest zamieszczony na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl/pl/a/33986/Otwarte-drzwi-z-podwykonawcami

 


KOMUNIKAT

„Otwarte drzwi” z podwykonawcami

W ramach „Otwartych drzwi”, jednego z zapowiadanych mechanizmów ochrony podwykonawców, 30 maja 2019r. w godzinach 10.00 - 11.00 odbędą się spotkania z zatwierdzonymi podwykonawcami na realizowanych kontraktach prowadzonych przez warszawski Oddział GDDKiA.

Osoby, które planują przybycie prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem tel. 22 209-25-00 w celu dopisania do listy obecności.

Zachęcamy do udziału.

 

W zakładce „Strony internetowe kontraktów” znajdują się linki do stron z informacjami o realizowanych kontraktach. Na każdej z nich zamieszczone zostało zestawienie zatwierdzonych podwykonawców dla danego odcinka.

 

Komunikat jest zamieszczony na naszej stronie internetowej: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33593/Otwarte-drzwi-z-podwykonawcami

 


KOMUNIKAT

Uruchomiony został „Serwis dla podwykonawców” na stronie internetowej GDDKiA. Zebrano najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.

Poniżej przydatne linki:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy


KOMUNIKAT

„Otwarte drzwi” z podwykonawcami

W ramach „Otwartych drzwi”, jednego z zapowiadanych mechanizmów ochrony podwykonawców, 26 kwietnia 2019r. w godzinach 10.00 - 11.00 odbędą się spotkania z zatwierdzonymi podwykonawcami na realizowanych kontraktach prowadzonych przez warszawski Oddział GDDKiA.

Osoby, które planują przybycie prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem tel. 22 209-25-00 w celu dopisania do listy obecności.

Zachęcamy do udziału.

W zakładce „Strony internetowe kontraktów” znajdują się linki do stron z informacjami o realizowanych kontraktach. Na każdej z nich zamieszczone zostało zestawienie zatwierdzonych podwykonawców dla danego odcinka.

Komunikat jest zamieszczony na naszej stronie internetowej: 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33137/Otwarte-drzwi-z-podwykonawcami

 


KOMUNIKAT

„Otwarte drzwi” z podwykonawcami

W ramach „Otwartych drzwi”, jednego z zapowiadanych mechanizmów ochrony podwykonawców, 27 marca 2019r. w godzinach 10.00 - 11.00 odbędą się spotkania z zatwierdzonymi podwykonawcami na realizowanych kontraktach prowadzonych przez warszawski Oddział GDDKiA.

Osoby, które planują przybycie prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem tel. 22 209-25-00 w celu dopisania do listy obecności.

Zachęcamy do udziału.

W zakładce „Strony internetowe kontraktów” znajdują się linki do stron z informacjami o realizowanych kontraktach. Na każdej z nich zamieszczone zostało zestawienie zatwierdzonych podwykonawców dla danego odcinka.

Komunikat jest zamieszczony na naszej stronie internetowej:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/32719/Otwarte-drzwi-z-podwykonawcami

 


KOMUNIKAT

W dniach 26.02.2019 – 27.02.2019 Wykonawca będzie wykonywał prace drogowe w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej DK79 w km 27+450 na wysokości budowanego Węzła Marianki, które mogą utrudnić płynność ruchu. Prace będą odbywały się na podstawie Rysunku nr 17 z Zarządzenia Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2014r, rysunek w załączniku.


KOMUNIKAT

„Otwarte drzwi” z podwykonawcami

W ramach „Otwartych drzwi”, jednego z zapowiadanych mechanizmów ochrony podwykonawców, 20 lutego 2019r. w godzinach 10.00 - 11.00 odbędą się spotkania z zatwierdzonymi podwykonawcami na realizowanych kontraktach prowadzonych przez warszawski Oddział GDDKiA.

Osoby, które planują przybycie prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem tel. 22 209-25-00 w celu dopisania do listy obecności.

Zachęcamy do udziału.

W zakładce „Strony internetowe kontraktów” znajdują się linki do stron z informacjami o realizowanych kontraktach. Na każdej z nich zamieszczone zostało zestawienie zatwierdzonych podwykonawców dla danego odcinka.

Komunikat jest zamieszczony na naszej stronie internetowej: 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/32214/Otwarte-drzwi-z-podwykonawcami

KOMUNIKAT

„Otwarte drzwi” z podwykonawcami

W ramach „Otwartych drzwi”, jednego z zapowiadanych mechanizmów ochrony podwykonawców, 16 stycznia 2019r. w godzinach 10.00 - 11.00 odbędą się spotkania z zatwierdzonymi podwykonawcami na realizowanych kontraktach prowadzonych przez warszawski Oddział GDDKiA.

Osoby, które planują przybycie prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem tel. 22 209-25-00 w celu dopisania do listy obecności.

Zachęcamy do udziału.

W zakładce „Strony internetowe kontraktów” znajdują się linki do stron z informacjami o realizowanych kontraktach. Na każdej z nich zamieszczone zostało zestawienie zatwierdzonych podwykonawców dla danego odcinka.

https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/informacja-dla-podwykonawcow_25829/informacja%20dla%20podwykonawc%C3%B3w%20po%20zmanach.pdf

KOMUNIKAT

W dniach 27.11-28.11.2018r. Wykonawca będzie wykonywał prace drogowe polegające na demontażu oraz jednoczesnym montażu słupa oświetleniowego przy istniejącej DK50, które mogą utrudnić płynność ruchu. Odbywać się ona będzie na odcinku; DK50 km 179+510 do 179+520 str. L. Zmiana w organizacji ruchu w tych dniach została przedstawiona na poniższym schemacie:


 

KOMUNIKAT

Wykonawca planuje przystąpienie do prac związanych z badaniami istniejących nawierzchni dróg krajowych 79 i 50 do określenia zakresu remontów ww. odcinków. Wykonawca przedstawia harmonogram wizyt w terenie:

1. 02-10-2018r. do 05-10-2018r. Wykonanie w godzinach nocnych odwiertów rdzeniowych w nawierzchni.

2. 05-10-2018r. do 20-10-2018r. Wykonanie badań FWD oraz pomiar GPR w ciągu dnia.

Przedmiotowe badania będą prowadzone przy wykorzystaniu schematów robót szybko postępujących zatwierdzonych przez Zarządcę Dróg z dnia 02-02-2018r. o numerze rewizyjnym Z.2/4081/28/2018/2018. Schematy dostępne w załączeniu.

KOMUNIKAT

W dniu 02.10.2018 na ulicy Akacjowej w miejscowości Kąty w obszarze budowy obwodnicy Góry Kalwarii zostanie wprowadzony odbiór Tymczasowej Organizacji Ruchu - oddanie przebudowanego odcinka


KOMUNIKAT

W dniu 08.06.2018 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu z uwagi na kolejne etapy budowy obiektu WD-17 zlokalizowanego na ul. Akacjowej w miejscowości Kąty zostaną wyznaczone drogi objazdowe  w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót oraz zapewnienia dojazdu do posesji. Szczegółowe informacje do uzyskania w poniższym schemacie.


KOMUNIKAT

W dniu 15.03.2018r. został zatwierdzony Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu Budowa obiektu WD 30 o numerze Z.2/4081/68/Z.12/2018 przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. W dniu 14.05.2018r. wdrożono Etap II czasowej organizacji ruchu dla potrzeb oznakowania objazdu w czasie budowy obiektu WD30 . Szczegółowe informacje do wglądu w poniższym schemacie.


UTRUDNIENIA W RUCHU

Wykonawca w dniach 09-10.05.2018r. będzie wykonywał prace ziemne przy DK79 w km 22+680-23+150 str. L polegające na włączeniu projektowanej drogi dojazdowej DD21 do korpusu istniejącej DK79, które mogą utrudnić płynność ruchu.


KOMUNIKAT

W dniu 15.03.2018r. został zatwierdzony Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu Budowa obiektu WD 30 o numerze Z.2/4081/68/Z.12/2018 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. W dniu 13.04.2018r. wdrożono Etap I czasowej organizacji ruchu dla potrzeb zabezpieczenia robót na czas budowy drogi objazdowej. Szczegółowe informacje do wglądu w poniższym schemacie.


KOMUNIKAT

W dniu 15.03.2018r. został zatwierdzony Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu Budowa obiektu WD 17 o numerze IRD712063.2.Cz.2018 przez Starostę Piaseczyńskiego, w dniu 26.03.2018r. wdrożono czasową organizację ruchu dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót oraz dojazdu do posesji na okres budowy obiektu WD17.


KOMUNIKAT

W dniu 17.10.2017r. został zatwierdzony Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu Budowa Węzła Stadion o numerze Z.2/4081/493/Z.13/2017 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. W dniu 07 i 08.02.2018r. wdrożono etap II czasowej organizacji ruchu dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa podczas budowy geometrii ronda oraz zapewnienia ciągłości przejazdu drogą krajową.


KOMUNIKAT

W dniu 11.10.2017r. został zatwierdzony Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu Budowa Węzła Marianki o numerze Z.2/4081/477a/Z.13/2017 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, w dniu 19.02.2018r. wdrożono czasową organizację ruchu dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót oraz zapewnienia ciągłości przejazdu drogą krajową.


Dnia 11 września 2017r. Umowy o dofinansowanie podpisali Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk i p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol. 5 mld zł z UE zostanie zainwestowane między innymi w budowę obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej 50 i 79.

Środki z Program

u Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) trafią na kolejne odcinki dróg ekspresowych S2, S5, S6, S7 i obwodnicę Góry Kalwarii. (źródło: https://www.cupt.gov.pl/?id=2588)


KOMUNIKAT

W związku z planowanym rozpoczęciem budowy obiektu WD-27 w ciagu drogi gminnej ul. Walewickiej w miejscowości Góra Kalwaria, od dnia 26.06.2017 (godz. 10:00) zostanie wprowadzona na drodze gminnej czasowa organizacja ruch.


KOMUNIKAT

W związku z planowanym rozpoczęciem budowy obiektu WD-19 znajdującym się w ciągu drogi głównej nad ulicą Brzozową w miejscowości Mikówiec, od dnia 02.06.2017 (godz. 9:00) zostanie wprowadzona na drodze gminnej czasowa organizacja ruchu polegająca na:

  1. całkowitym zamknięciu ulicy Tęczowej,
  2. wyznaczeniu objazdu ulicą Akacjową, a następnie odcinkiem ulicy Trakt Królewski.

Dnia 26 kwietnia 2016r. nastąpiło oficjalne przekazanie Placu Budowy Wykonawcy Robót.


Dnia 11 kwietnia 2016r. personel kluczowy biura Inżyniera Kontraktu wraz z Inżynierem Kontraktu został zaakceptowany przez Zamawiającego.

Informujemy, że funkcjonuje już biuro nadzoru, firmy Egis Polska Inżynieria, które mieści się w Górze Kalwarii przy ul. Rybie 4. Szczegółówe informacje teleadresowe znajdują się w zakładce zawierającej dane kontaktowe.


04 kwietnia 2016r. - podpisanie upodpisanie umowy_nadzormowy z Konsultantem oraz Wykonawcą Robót

Dnia 04 kwietnia 2016 roku w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się podpisanie umowy z firmą Egis Polska Inżynieria sp. z o.o., która pełnić będzie rolę Inżyniera i czuwać nad prawidłową realizacją inwestycji. W tym samym dniu podpisana została również umowa z Wykonawcą Robót, tj. Konsorcjum Firm: Intercor Sp. z o.o. (Lider) oraz Planeta Sp. z o.o. (Partner).

 

Inwestycja będzie realizowana w systemie „Projektuj i Buduj”, co w przypadku tego kontraktu oznacza, że Wykonawca będzie miał za zadanie optymalizację rozwiązań przyjętych w istniejącej już dokumentacji technicznej otrzymanej od Zamawiającego, a następnie wybudowanie drogi zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się w zakładce Opis kontraktu.

 


KOMUNIKAT

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

Egis Poland Sp. z o.o.
 

www.egis-pl.com

WYKONAWCA

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych  INTERCOR  Sp. z o.o. (Lider)

www.intercor.eu

WYKONAWCA

Planeta Sp. z o.o. (Partner)
 

www.planeta.com.pl